Évf. 6 szám 1 (2016)
Joggyakorlat

A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában

Megjelent február 26, 2020
Ildikó Bartha
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar; MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport,
Bio
Pdf

APA

Bartha, I. (2020). A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. Pro Futuro, 6(1), 134–156. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/1/4911

A 20. század második fele és a 21. század eleje meghatározó jelentőséggel bírt az egyes államok felsőoktatási rendszerének formálódásában, illetve az európai egyetemek mai arculatának kialakulásában. Egymással párhuzamosan jelentkező hatások, háttérfolyamatok eredményeként a hagyományosan nemzetállami szinten szabályozott felsőoktatás egyfajta „európaizálódásának” folyamata zajlik; mindeközben pedig az európai egyetemek tevékenysége mind tartalmilag, mind szervezési kereteit tekintve átalakul.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.