Évf. 27 szám 1 (2022)
Szemle

Nyárfaültetvények orchideái – irodalmi áttekintés

Megjelent július 12, 2022
Attila Molnár V.
Debreceni Egyetem
Kristóf Süveges
Debreceni Egyetem
Réka Fekete
Debreceni Egyetem
Fréderic Archaux
Research Unit EFNO, French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE)
Richard Chevalier
Research Unit EFNO, French National Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE)
Attila Takács
Debreceni Egyetem
PDF

APA

Molnár V., A., Süveges, K., Fekete, R., Archaux, F., Chevalier, R., & Takács, A. (2022). Nyárfaültetvények orchideái – irodalmi áttekintés. Kitaibelia, 27(1), 102–117. https://doi.org/10.17542/kit.27.012

A fatermesztési célú nyárfaültetvényekben 26 orchideafaj és 2 hibrid előfordulásáról 13 európai országból állnak rendelkezésre irodalmi adatok. További 4 faj előfordulását 3 országban a vi­lághálón található források igazolják. Az ültetett nyárasok leggyakoribb kosborféléi a rizómás, részleges mikoheterotróf Cephalanthera- és Epipactis-fajok közül kerülnek ki. Jelentőségüket fokozza, hogy egyes szűk elterjedésű fajok (E. bugacensis, E. campeadorii, E. fibri, E. tallosii, E. zaupolensis) állományainak nagy része nyárültetvényekben él. Az eddigi tanulmányok legtöbbször egyetlen vagy csupán néhány ültetvényből történő florisztikai adatközlésre szorítkoznak. Lengyelországi hosszabb távú megfigyelé­sek alapján az állományok évtizedekig fennmaradhatnak, sőt dinamikusan növekedhetnek. Az állomá­nyok egyedszáma egyes esetekben akár százezer példánynál is több lehet. Az orchideák legkorábban (4–)7–8 éves ültetvényekben jelennek meg. Az eddigi vizsgálatok alapján alig ismert, hogy a nyárfaül­tetvények művelése, szerkezete, talajviszonyai, illetve az ültetett nyárfa fajták hogyan befolyásolják az orchideák megjelenését. A nyárak és az orchideák mikorrhiza-kapcsolatai kulcsszerepet játszhatnak a folyamatban. Alig ismert, hogy az ültetvények gazdasági hasznosítása és az orchidea állományok hos­szabb távú fenntartása miként egyeztethető össze.