Eredeti közlemények

Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris)

Megjelent:
2020-04-16
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Bódis, . J., Takács, A., Óvári, M., Virók, V., Kulcsár, L., Magos, G., Sulyok, J., Nótári, K., Molnár, A., Barna, C., Kuczkó, A., Biró, Éva, Gerencsér, B., Freytag, C., Tüdősné Budai, J., & Molnár V., A. (2020). Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris). Kitaibelia, 25(1), 79–100. https://doi.org/10.17542/kit.25.79
Absztrakt

Jelen közlemény rövid áttekintést nyújt a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) nevezéktanáról, rendszertanáról, alak- és szövettanáról, életciklusáról, fenológiájáról, szaporodás-biológiájáról, élőhelyválasztásáról, biotikus interakcióiról, hatóanyagairól, mikroszaporításáról, felhasználási lehetőségeiről és veszélyeztetettségéről. Pontosítottuk a faj európai elterjedési térképét és kiegészítéseket teszünk a hazai előfordulásaihoz. Saját adatokat közlünk a növény magképzési sikeréről, ezermagtömegéről, hazai állományainak demográfiai jellemzőiről, valamint termőhelyeinek talaj-adottságairól.

Hivatkozások
 1. ANDRIENKO T. L. & CHORNEY I. I. (2009): Fritillaria meleagris L. – In: DIDUKH Y. P. (ed.), Chervona kniga Ukraini [Red Data Book of Ukraine], Globalkonsulting, Kiev.
 2. ANDRIK É. (1995): Morfohenez Fritillaria meleagris L. – Naukoviy Visnyk Uzhgorodskoho derzhavnoho universitetu. Seriia Biologii 2: 18–19.
 3. ANONIM (2012): 100/2012 (IX.28.) VM rendelet „A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosításáról.” – Magyar Közlöny 128: 20903–21019.
 4. BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Sz. (szerk. 2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron.
 5. BAUER Š., MASLER L., ORSZÁGH Š., MOKRÝ J. & TOMKO J. (1958): Alkaloids from Fritillaria meleagris. – Chemické Zvesti 12: 584–586.
 6. BIRÓ É., SIMON Zs. & BÓDIS J. (2018): A kockásliliom (Fritillaria meleagris) tüskeszentpéteri (Zalaszentgrót) élőhelyének tájhasználat története. – Kitaibelia 23(1): 25–30.
 7. BORHIDI A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. – Acta Botanica Hungarica 39: 97–181.
 8. BORHIDI A., KEVEY B. & LENDVAI G. (2012): Plant communities of Hungary. – Akadémiai Kiadó, Budapest.
 9. BUSCHMANN F. (2013): A jászberényi Jász Múzeum növénygyűjteménye. – TISICUM - a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve 22: 259–291.
 10. ČEŘOVSKÝ J., FERÁKOVÁ V., HOLUB J., MAGLOCKÝ Š. & PROCHÁZKA F. (eds) (1999): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5. Vyššie rastliny. – Príroda a. s., Bratislava.
 11. CHYZER K. (1905): Adatok északi Magyarország, különösen Zemplénmegye és Bártfa sz. kir. város flórájához. – Magyar botanikai lapok 4(12): 304–331.
 12. CORNEANU G. C. & POPESCU G. G. (1981): Distributional and anatomical studies on Fritillaria (Liliaceae) in Romania. – Willdenowia 11: 307–315.
 13. CSAPODY I. (1982): Védett növényeink. – Gondolat Könyvkiadó, Budapest.
 14. DAY P. D. (2017): Studies in the genus Fritillaria L. (Liliaceae). – Doctoral dissertation, Queen Mary University of London.
 15. DAY P. D., BERGER M., HILL L., FAY M. F., LEITCH A. R., LEITCH I. J. & KELLY L. J. (2014): Evolutionary relationships in the medicinally important genus Fritillaria L. (Liliaceae). – Molecular Phylogenetics and Evolution 80: 11–19.
 16. DIDUKH Y. P. (ed.) (2009): Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyi svit [Red data book of Ukraine. Plant kingdom]. Kyiv: Globalkonsaltyng.
 17. ELIÁŠ P. jun., DÍTĚ D., KLIMENT J., HRIVNÁK R. & FERÁKOVÁ V. (2015): Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). – Biologia 70: 218–228.
 18. FINTHA I. (1994): Az észak-Alföld edényes flórája. – Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.
 19. FISCHER W. (1994): Fritillaria meleagris L.: ein gefährdeter Neophyt in Nordostdeutschland. – Gleditschia 22: 11–19.
 20. GAYER Gy. (1913): A Fritillaria Meleagris L. Zalavármegyében. – Magyar Botanikai Lapok (12)10-12: 333.
 21. HAEUPLER H. & SCHÖNFELDER P. (1989): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. – Ulmer, Stuttgart.
 22. HARLEY J. L. & HARLEY E. L. (1987): A check‐list of mycorrhiza in the British flora. – New Phytologist 105 (suppl.): 1–102.
 23. HARVEY J. (1996): Fritillary and Martagon: Wild or Garden? – Garden History 24(1): 30–38.
 24. HAYE T. & KENIS M. (2004): Biology of Lilioceris spp. (Coleoptera: Chrysomelidae) and their parasitoids in Europe. – Biological Control 29(3): 399–408.
 25. HOLLMANN H. (1972): Verbreitung und Soziologie der Schachblume Fritillaria meleagris L. – Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 15: 1–82.
 26. HORSTHUIS M. A. P., CORPORAAL A., SCHAMINÉE J. H. J. & WESTHOFF V. (1994): Die Schachblume (Fritillaria meleagris L.) in Nordwest-Europa, insbesondere in den Niederlanden: Ökologie, Verbreitung, pflanzensoziologische Lage. – Phytocoenologia 24: 627–647.
 27. HORVÁTH E. & JEANPLONG J. (1962): Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. – Vasi Szemle 20: 19–43.
 28. HUENNEKE L.F. (1991): Ecological implications of genetic variation in plant populations. – In: FALK D. A. & HOLSINGER K.E. (eds), Genetics and conservation of rare plants. Oxford University Press, Oxford, pp. 31–44.
 29. HUSKINS C. L. & SMITH S. G. (1934): Chromosome division and pairing in Fritillaria meleagris: The mechanism of meiosis. – Journal of Genetics 28: 397.
 30. IZRAEL G. (1964): A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) mátrai előfordulása és termőhelye. – Botanikai Közlemények 51(4): 239–242.
 31. JANDRASITS L. & FISCHL G. (2014): Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi Nemzeti Parkban és környékén. – Kitaibelia 19: 187–211.
 32. KALDEWEY H. (1957): Wachstumsverlauf, Wuchsstoffbildung und Nutationsbewegungen von Fritillaria meleagris L. im Laufe der Vegetationsperiode. – Planta 49: 300–344.
 33. KANEKO K., KATSUHARA T., KITAMURA Y., NISHIZAWA M., CHEN Y.-P. & HSU H.-Y. (1988): New steroidal alkaloids from the Chinese herb drug, “Bei-mu”. – Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo) 36: 4700–4705.
 34. KANITZ Á. (1863): Pauli Kitaibelii Additamenta ad Floram Hungaricam. – Linnaea 32: 305–642.
 35. KEVEY B. (2008): Magyarország erdőtársulásai. – Tilia 14: 1–489.
 36. KEVEY B. (2014): A hazai Mura-ártér fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). – Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3: 29–56.
 37. KEVEY B. (2017): A Mohácsi-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Botanikai Közlemények 104(1): 131–146.
 38. KEVEY B. (2018): A Mohácsi-sziget tölgy-kőris-szil ligetei (Scillo vindobonensis-Ulmetum KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – Botanikai Közlemények 105(1): 109–128.
 39. KIRÁLY G. (szerk.) (2007): Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. – Saját kiadás, Sopron.
 40. KUKULCZANKA K., KROMER K. & CZASTKA B. (1988): Propagation of Fritillaria meleagris L. through tissue culture. – In: III. International Symposium on Growth Regulators in Ornamental Horticulture. Skierniewice, Poland, pp. 147–154.
 41. KULCSÁR L. (2009): Florisztikai adatok Sárvár környékéről II. – Praenorica Folia historico-naturalia 11: 5–11.
 42. KWAK M. M. & BEKKER R. M. (2006): Ecology of plant reproduction: extinction risks and restoration perspectives of rare plant species. – In: WASER N. M. & OLLERTON J. (eds), Plant–pollinator interactions. From specialization to generalization. The University of Chicago Press, Chicago, pp. 362–386.
 43. LASOWSKI W. & MELANSCHEK G. J. (2002): Vegetationsaufnahmen aus Auen des Südburgelandes (Süd-ostliches Alpenvorland Österreich). – Biologisches Forschungsinstitut für Burgeland. Illmitz.
 44. LI S.-L., LIN G., CHAN S.-W. & LI P. (2001): Determination of the major isosteroidal alkaloids in bulbs of Fritillaria by high-performance liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection. – Journal of Chromatography A 909: 207–214.
 45. MARINELLI J. (szerk.) (2006): Növények. – Euromedia Group Kiadó, Prága.
 46. MATSUO Y., SHINODA D., NAKAMARU A. & MIMAKI Y. (2013): Steroidal glycosides from the bulbs of Fritillaria meleagris and their cytotoxic activities. – Steroids 78: 670–682.
 47. MESTERHÁZY A. (2013): A Rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata. – Tilia 17: 1–238.
 48. MEUSEL H. & JÄGER E. (1992): Vergleichende chorogie der Zentraleuropaicshen Flora, Karten. Vol. III. –Gustav Fischer Verlag, Jena.
 49. MOSER D., A. GYGAX B. BAUMLER N. WYLER & R. PALESE (2002): Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. – Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
 50. NEWTON W. C. F. & DARLINGTON C. D. (1930): Fritillaria Meleagris: Chiasmaformation and distribution. – Journal of Genetics 22: 1–14.
 51. NIKLFELD H. (ed.) (1999): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Graz.
 52. NIKOLIĆ T. (2015): Flora Croatica baza podataka. – Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. http://hirc.botanic.hr/fcd.
 53. NIKOLIĆ T. & TOPIĆ J. (eds) (2005): Red books of vascular flora of Croatia. – Ministry of Culture, State Institute for Nature Protection, Republic of Croatia, Zagreb.
 54. OPREA A. (2005): Lista critică a plantelor vasculare din România. – Edit. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi.
 55. PACSAI B., SZABÓ É., BIRÓ É., GERENCSÉR B., KUCZKÓ A. & BÓDIS J. (2019): Some demographic characteristics of Fritillaria meleagris (Liliaceae) in Hungary. – Studia Botanica Hungarica 50: 365–378.
 56. PETRIĆ M., SUBOTIĆ A., JEVREMOVIĆ S. & TRIFUNOVIĆ M. (2011): Somatic embryogenesis and bulblet regeneration in snakehead fritillary (Fritillaria meleagris L.). – African Journal of Biotechnology 10: 16181–16188.
 57. PIÓRECKI J. (2001): Fritillaria meleagris L. – In: KAŹMIERCZAKOWA R. & ZARZYCKI K. (eds), Polska czerwona księga roślin. – Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakow, pp. 416– 418.
 58. PRISZTER Sz. (1998): Növényneveink. – Mezőgazda Kiadó, Budapest.
 59. REMY D. (1996): Beobachtungen zur Vergesellschaftung und Ökologie von Fritillaria meleagris L. – Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen 22: 77–88.
 60. RIX E. M. (1964, 1980): Fritillaria L. – In: TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGES N. A., MOORE D. M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M. & WEBB D. A. (eds.), Flora Europaea. Vol. 5. – Cambridge University Press., Cambridge, pp. 31–34.
 61. RIX E. M. (1977): Fritillaria L. (Liliaceae) in Iran. – Iranian Journal of Botany 1: 75–95.
 62. RIX E. M. (1978): Fritillaria L. In: HEYWOOD V. H. (1978): Flora Europaea: Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes: No. 20. – Botanical journal of the Linnean Society 76(4): 297–384.
 63. RØNSTED N., LAW S., THORNTON H., FAY M. F. & CHASE M. W. (2005): Molecular phylogenetic evidence for the monophyly of Fritillaria and Lilium (Liliaceae; Liliales) and the infrageneric classification of Fritillaria. – Molecular Phylogenetics and Evolution 35: 509–527.
 64. ROSE F., O'REILLY C., SMITH D. P. & COLLINGS M. (2006): The wild flower key: how to identify wild flowers, trees and shrubs in Britain and Ireland. – Frederick Warne, p. 506.
 65. SĂVULESCU T. (1966): Flora Republicii Socialiste România. Vol. XI. – Editura Academiei Republicii Socialiste România.
 66. SHARIFI-TEHRANI M. & ADVAY M. (2015): Assessment of relationships between Iranian Fritillaria (Liliaceae) species using chloroplast trnH-psbA sequences and morphological characters. – Journal of Genetic Resources 1(2): 89–100.
 67. SPARRIUS L. B., ODÉ B. & BERINGEN R. (2014): Basisrapport Rode Lijst Vaatplanten 2012 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. – FLORON Rapport 57., Nijmegen.
 68. STPICZYŃSKA M., NEPI M. & ZYCH M. (2012): Secretion and composition of nectar and the structure of perigonal nectaries in Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). – Plant Systematics & Evolution 298: 997–1013.
 69. SUBOTIĆ A., TRIFUNOVIĆ M., JEVREMOVIĆ S. & PETRIĆ M. (2010): Morpho-histological study of direct somatic embryogenesis in endangered species Frittilaria meleagris. – Biologia Plantarum 54: 592–596.
 70. SZINETÁR Cs. & GYURÁCZ J. (1993): A Csörnöc-Menti Tájvédelmi Körzet. – Vasi Szemle 47(3): 369–377.
 71. TAKÁCS A. & MOLNÁR V. A. (2014): Az év vadvirága 2013-ban: A nyári tőzike (Leucojum aestivum L.) – Kitaibelia 19(2): 354–364.
 72. TAKÁCS A., NAGY T., SALAMON-ALBERT É. & MOLNÁR V. A. (2015): Az év vadvirága 2014-ben: a szibériai nőszirom (Iris sibirica L.). – Kitaibelia 20(2): 268–285.
 73. TATARENKO I. (2019): Having a break: Prolonged dormancy observed in a rare species, Fritillaria meleagris. – Environment and Human: Ecological Studies 9(3): 302–324.
 74. TATRENKO I., DODD M., ROTHERO D. & GOWING D. (2013): Citizen science in meadow studies: population dynamics in Fritillaria meleagris on North Meadow (Wiltshire, UK). – In: KURCHENKO E. I. & TATRENKO I. V. (eds), Research and conservation of floodplain meadows. Proceedings of International Workshop. Kaluga, Russia, pp. 95–99.
 75. TOMOVIĆ G., VUKOJIČIĆ S., NIKETIĆ M., ZLATKOVIĆ B. & STEVANOVIĆ V. (2007): Fritillaria (Liliaceae) in Serbia: distribution, habitats and some taxonomic notes. – Phytologia Balcanica 13(3): 359–370.
 76. TRIST P. J. O. (1981): Fritillaria meleagris L.: Its survival and habitats in suffolk, England. – Biological Conservation 20: 5–14.
 77. TURRILL W. B., SEALY J. R. & ROSS-CRAIG S. (1980): Studies in the Genus Fritillaria (Liliaceae). – Bentham-Moxon Trustees.
 78. VÁGENKNECHT V. & MAGLOCKY S. (1999): Fritillaria meleagris L. – In: ČEŘOVSKÝ J., FERÁKOVÁ V., HOLUB J., MAGLOCKÝ Š. & PROCHÁZKA F. (eds), Červená kniha ochrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5. Vyššie rastliny, Príroda, Bratislava, p. 158.
 79. VAN LANDUYT W., VANHECKE L. & HOSTE I. (2006): Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Hoofdstuk 5: Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België, pp. 68–81.
 80. VOJTKÓ A. (szerk.) (2001): A Bükk hegység flórája. – Sorbus Kiadó, Eger.
 81. VRABÉLYI M. (1868): Adatok Hevesmegye virányisméjéhez. Heves és külső-Szolnok vármegyék leírása. – Eger, pp. 142–164.
 82. WANG D., WANG S., CHEN X., XU X., ZHU J., NIE L. & LONG X. (2012): Antitussive, expectorant and anti-inflammatory activities of four alkaloids isolated from Bulbus of Fritillaria wabuensis. – Journal of Ethnopharmacology 139: 189–193.
 83. WANG S., GAO W., CHEN H. & XIAO P. (2005): New starches from Fritillaria species medicinal plants. – Carbohydrate Polymers 61: 111–114.
 84. ZAHAROF E. (1989): Karyological studies of twelve Fritillaria Species from Greece. – Caryologia 42: 91–102.
 85. ZHANG L. & HYTTEBORN H. (1985): Effect of ground water regime on development and distribution of Fritillaria meleagris. – Ecography 8: 237–244.
 86. ZHANG L. (1983): Vegetation ecology and population biology of Fritillaria meleagris L. at the Kungsängen Nature Reserve, eastern Sweden. – PhD thesis. Acta phytogeographica Suecica. Svenska växtgeografiska sällskapet; Almqvist & Wiksell International, Uppsala – Stockholm.
 87. ZYCH M. & STPICZYŃSKA M. (2012): Neither protogynous nor obligatory out-crossed: pollination biology and breeding system of the European Red List Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). – Plant Biology 14: 285–294.
 88. World Checklist of Selected Plant Families
 89. https://wcsp.science.kew.org/namedetail.do?name_id=306926 (Hozzáférés: 2016. 12. 18.)
 90. Kew Seed Information Database
 91. http://data.kew.org/sid/ (Hozzáférés: 2016. 12. 18.)
 92. Online Atlas of The British and Irish Flora
 93. https://www.brc.ac.uk/plantatlas/index.php?q=plant/fritillaria-meleagris
 94. (Hozzáférés: 2018. 02. 27.)
 95. Magyarország Flóratérképezési Adatbázisa
 96. https://floraatlasz.uni-sopron.hu/ (Hozzáférés: 2020. 02. 27.)
 97. Fritillary Sunday
 98. http://www.ducklingtonchurch.org.uk/fritillary/ (Hozzáférés: 2018. 02. 27.)
 99. Flora Italiana
 100. http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientific-name=fritillaria+meleagris
 101. (Hozzáférés: 2020. 02. 27.)
 102. Inventaire National du Patrimoine Naturel
 103. https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977/tab/statut (Hozzáférés: 2019. 01. 31.)
 104. Red Data Book of Russian Federation
 105. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_vascular_plants_in_the_Red_Data_Book_of_Russia#Liliaceae (Hozzáférés: 2019. 02. 07.)
 106. Julve Ph. (coordonnateur) & contributeurs, 2018 ff. chorodep. Listes départementales des plantes de France. Version 2018.04 du 24 avril 2018. Programme chorologie départementale de Tela Botanica https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-28311-repartition (Hozzáférés: 2018. 04. 24.)
 107. Flora Polski
 108. https://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Fritillaria_meleagris.htm (Hozzáférés: 2020. 02. 27.)
 109. Országos Meteorológiai Szolgálat: Magyarország csapadék viszonyai
 110. https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/csapadek/
 111. (Hozzáférés: 2020. 02. 27.)
 112. SRTM based Contour Lines
 113. https://www.opendem.info/download_contours.html
 114. (Hozzáférés: 2020. 02. 27.)