Évf. 25 szám 2 (2020)

Eredeti közlemények

Florisztikai adatok a Tiszántúl északi pereméről II.: Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík

Megjelent augusztus 16, 2020
Szerzők
Süveges Kristóf
Debreceni Egyetem
, Takács Attila
Debreceni Egyetem
, Nagy Timea
Pannon Egyetem
, Schmotzer András
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
, Koscsó János
Miskolc
Megtekintés
Kulcsszavak
Crisicum edényes növények flórakutatás kavicsbánya másodlagos élőhelyek védett növények
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Süveges, K., Takács, A., Nagy, T., Schmotzer, A., & Koscsó, J. (2020). Florisztikai adatok a Tiszántúl északi pereméről II.: Borsodi-ártér és Sajó–Hernád-sík. Kitaibelia, 25(2), 169–186. https://doi.org/10.17542/kit.25.169
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jelen dolgozatban 2006 és 2019 közötti időszakból, a Borsodi-ártér és a Sajó–Hernád-sík területéről gyűjtött florisztikai megfigyeléseinket tesszük közzé, összesen 126 fajról, és egy hibridről. Különös figyelmet fordítottunk a térségben jellemző kavicsbányákra, ezért az adataink egy jelentős része valamilyen módon összefüggésbe hozható a kavicsbányászati tevékenységek során létrejött élőhelyekkel. A dolgozatban bemutatjuk néhány országszerte ritka vagy szórványos őshonos faj (például Chenopodium murale, Ch. rubrum, Lycopsis arvensis, Chamaenerion dodonaei, Reseda luteola, Senecio viscosus, Gnaphalium luteoalbum, Cyperus glomeratus), ill. újjövevény (Lepidium densiflorum, L. virginicum) újabb előfordulásait. Védett, de nem feltétlenül ritka fajok lokális elterjedéséhez is kiegészítésekkel szolgálunk (például Pseudolysimachion longifolium, Nymphoides peltata, Epipactis tallosii, Leucanthemella serotina). Néhány faj előfordulását tiszántúli (Sherardia arvensis, Thymelaea passerina, Silene conica) vagy alföldi (Monotropa hypopitys) kitekintésben is jelentősnek tartjuk.