Műhely-vita

Zsákban táncolva, avagy az egyetemi innovációs stratégia sajátosságai

Megjelent:
2020-08-24
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Polónyi, I. (2020). Zsákban táncolva, avagy az egyetemi innovációs stratégia sajátosságai. Competitio, 4(1). https://doi.org/10.21845/comp/2005/1/12
Absztrakt

Az alábbi írásban igyekszem az egyetemek néhány olyan fejlődési és működési (szervezetszociológiai és oktatás-gazdaságtani) sajátosságát felvázolni, amelyeket egy egyetemi innovációs stratégia elkészítése során − ha annak nem pusztán deklaratív, szimbolikus céljai vannak − nélkülözhetetlen figyelembe venni. Fontos megjegyezni, hogy a szimbolikus célú tervek, (küldetés)nyilatkozatok, víziók, stratégiák stb. egyáltalán nem idegenek az egyetemektől, sőt a mai napig lényeges elemei egy-egy egyetem közösségének megteremtésében.

Hivatkozások
 1. Barakonyi Károly (2000): A korszerű felsőoktatási menedzsment kiépítése. Educatio, 1. sz.
 2. Bőgel György (1998): A vagyon esténként hazamegy. Vezetéstudomány, 29. évf. 1. sz.
 3. Clark, B.R. (1983): The Higher Education System. University of Calfornia Press, Berkeley.
 4. Clark, B.R. (1998): Creating Entrepreneurial Universities. Organisational Pathways of Transformation. IAU Press Pergamon.
 5. Előterjesztés a Kormány részére a felsőoktatásról szóló törvényről. 2004. december, Budapest.
 6. Hrubos Ildikó (2000): A felsőoktatás nagy modelljei és módosulásuk a huszadik század második felében. INFO Társadalomkutatás, 49. sz.
 7. Hrubos Ildikó (2002): Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsőoktatásban. Educatio, 1. sz.
 8. Hrubos Ildikó (2004): Gazdálkodó egyetem. Új Mandátum Kiadó, Budapest.
 9. Noszkay Erzsébet (2003): A felsőoktatási intézmények tudásközpont- és tartalomszolgáltató szerepe az e-társadalom kiépítésében. Előadás a VIII. Országos (centenáriumi) Neumann Kongresszuson. Webcím:http://www.neumann-centenarium.hu/kongresszus/eloadas/ea43.pdf (Letöltés: 2005 március)
 10. Polónyi István (2004): A hazai felsőoktatás gazdálkodási szabályozói környezete és néhány gazdasági jellemzője. In: Hrubos Ildikó (szerk.): Gazdálkodó egyetem. Új Mandátum Kiadó, Budapest.
 11. Tjeldvoll, A. (1996): Recent Developments in Scandinavian Higher Education. International Higher Education, No. 6.
 12. Tjeldvoll, A. (1997): A Service University in Scandinavia? Studies in Comparative and International Education. Institute for Educational Research, Univerity of Oslo.
 13. Tóth Tamás (2001): Az európai egyetemek és a modern filozófiák Az európai egyetem funkcióváltozásai. In: Tóth Tamás (szerk.): Felsőoktatástörténeti tanulmányok. Professzorok Háza, Budapest.
 14. Vörös László (1987): Vitairat az 1970-es 1980-as évek felsőoktatásáról. Oktatáskutató Intézet, Budapest.