Tanulmányok

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény föllazításának következményei

Megjelent:
2020-08-24
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Csaba, L. (2020). A Stabilitási és Növekedési Egyezmény föllazításának következményei. Competitio, 4(1). https://doi.org/10.21845/comp/2005/1/1
Absztrakt

Miközben az elméleti közgazdaságtanban végképp győzelemre jutott a szabályok alkalmazását a tartós és kiegyensúlyozott fejlődés előfeltételének tartó megközelítés, az Európai Unió számos tagországában a Keynesre (tévesen) hivatkozó populista gazdaságpolitikai megközelítés nyert teret. Utóbbi megnyilvánulásaként egyre többen követelik, elemzők és közéleti szereplők egyaránt, az euró értékállandóságának védelmére létrejött Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SGP) fölülvizsgálatát. Ez az ellentmondás – puzzle – a napi gazdaságpolitikai küzdelmeken túlmutató föloldást igényel. A cikk első felében leíró, a másodikban normatív közelítést alkalmazva teszünk kísérletet a megoldásra, aminek érvénye nem függ a cikk írásának időpontjában is élénk gazdaságpolitikai viták kimenetelétől, illetve az uniós szervek állásfoglalásának tartalmától.

Hivatkozások
 1. Andrikopoulos, A. – Loizides, I. – Prodromidis, K. (2004): Fiscal policy and political business cycles in the European Union. European Journal of Political Economy, 20. évf. 1. sz. 125–152.
 2. Antal László (2004): Fenntartható-e a fenntartható fejlődés? Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány.
 3. Benczes István (2004): Fiskális szabályok használata a Gazdasági és Monetáris Unióban. Külgazdaság, 48. évf. 11. sz. 20–37.
 4. Braga de Macedo, J. (2001): The euro in the international financial architecture. Acta Oeconomica, 5l. évf. 3. sz. 287–314.
 5. Buchanan, J. – Wagner, R. (1977): Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. San Diego –London, Academic Press.
 6. Buti, M. – Pench, L. (2004) : Why do large countries flout the Stability Pact? And what can be done about it? Journal of Common Market Studies, 42. évf. 5. sz. 1025–1032.
 7. Carlberg, M. (2003): Policy Coordination in a Monetary Union. Berlin, Springer Verlag.
 8. Coricelli, F. – Ercolani, V. (2004): Fiscal rules on the road to an enlarged Union. In: Kopits, G. (szerk.): Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets. Houndmills, Palgrave Macmillan, 146–163.
 9. Csaba László (2005): A non-stability and anti-growth Pact for Europe? In: Csaba László: The New Political Economy of Emerging Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó. 182-212.
 10. Drazen, A. (2004): Fiscal rules from a political economy perspective. In: Kopits, G. (szerk.): Rules-Based Fiscal Policy in Emerging Markets. Houndmills, Palgrave Macmillan, 15–29.
 11. Erdős Tibor (2004): Mekkora lehet nálunk a fenntartható gazdasági növekedés üteme? I–II. rész. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 5 – 6. sz.
 12. Győrffy Dóra (2005): Euró csatlakozás és fiskális konszolidáció Magyarországon: tanulságok a globális tőkepiacok történetéből. Külgazdaság, 49. évf. 3. sz. 69-81.o
 13. De Haan, J. – Berger, H. – Jensen, D-J. (2003): The end of the SGP. München, CES/IFO Working Paper, 1093. sz.
 14. Hodson, D. – Maher, I. (2004): Soft law and sanctions: economic policy coordination and reform of the SGP. Journal of European Public Policy, 11. évf. 5. sz. 789–813.
 15. Hayek, F. A. (1992): A végzetes önhittség. A szocializmus tévedései. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
 16. Hughes-Hallett, A. – Lewis, J. – von Hagen, J. (2003): Fiscal Policy in Europe, 1991–2003: an Evidence-Based Analysis. London, Centre for Economic Policy Research.
 17. Issing, O. – Gaspar, V. – Angeloni, I. (2001): Monetary Policy in the Euro Area: Strategy and Decision-Making at the European Central Bank. Cambridge – New York, Cambridge University Press. (A kötet bővített és átdolgozott kiadása 2004-ben újra megjelent)
 18. Jankovics László (2004): A modern pénzügypolitika elméleti hátteréről. Competitio, 3. évf. 3. sz. 139–156.
 19. Jonas, J. (2004): Euro adoption and Maastricht criteria: rules or discretion? Bonn, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universitaet, Zentrum für Europaeische Integrationsforschung, Working Paper B, 14.sz.
 20. Krugman, P. (1998): Depression economics returns. Foreign Affairs, 78. évf. 1. sz. 56–74.
 21. Kydland, F. – Prescott, E. (1977): Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 85. évf. 3. sz. 473–492.
 22. Losoncz Miklós (2004): A Stabilitási és Növekedési Paktum kérdőjelei. Európai Tükör, 9. évf. 2. sz. 61–78.
 23. Mayes, D. – Virén, M. (2004): Pressures on the SGP from asymmetry in policy. Journal of European Public Policy, 11. évf. 5. sz. 781–797.
 24. Orbán Gábor – Szapáry György (2004): A Stabilitási és Növekedési Egyezmény az új tagállamok szemszögéből. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 9. sz. 810–830.
 25. Palánkai Tibor (2005, koord. és szerk.): Integrációérettség – csatlakozási kritériumok. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program keretében végzett munkák összefoglaló zárótanulmánya. Budapesti Corvinus Egyetem, január, 96 p.
 26. Papademos, L. (2004): The Exchange Rate Mechanism and the EMU. A Magyar Nemzeti Bank, a Center for Economic Policy Research és az Európai Központi Bank közös nemzetközi konferenciájának plenáris előadása, Budapest, szeptember 25. (A szöveg hozzáférhető az MNB
 27. honlapján, illetve megjelenés alatt a konferencia előadásaiból válogatott kötetben) Webcím: http://english.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnben_konf_fomenu&ContentID=4809
 28. P. Kiss Gábor – Karádi Péter – Krekó Judit (2004): Az euró bevezetésével járó strukturális politikai kihívások: költségvetési politika. Budapest, Magyar Nemzeti Bank, december. (Sokszorosított anyag)
 29. Rácz Margit (2004): A Stabilitási és Növekedési Paktum érvényesítésének problémái és a lehetséges megoldás körvonalai. Közgazdasági Szemle, 51. évf. 10.sz. 970–986.
 30. Schröder, G. (2005): A framework for a stable Europe. Financial Times, január 17.
 31. Tanzi, V. (2004): The SGP: its role and future. CATO Journal, 24. évf. 1–2. sz. 57–70.
 32. Williamson, J. (1994): In search of a manual for technopols. In: Williamson, J. (szerk.): The Political Economy of Economic Policy Reform. Washington, Institute of International Economics, 7–41.