Tanulmányok

Változó erőtérben – változó egyensúlyozás : Adalék Magyarország háború utáni gazdaságtörténetéhez

Megjelent:
2006-06-19
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Csaba, L. (2006). Változó erőtérben – változó egyensúlyozás : Adalék Magyarország háború utáni gazdaságtörténetéhez. Competitio, 5(2), 9-22. https://doi.org/10.21845/comp/2006/2/1
Absztrakt

A cikk azt a kérdést elemzi, hogy Magyarország nemzetközi beágyazottságának megváltozása hogyan alakította a hazai gazdasági rendszert a piacgazdaságtól a piacgazdaságig vezető 45 éves kitérő során.
Ennek keretében kitüntetett módon vizsgáljuk azt, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos politika miként hathatott a korszakban meghatározó szovjet befolyási övezet keretében

Hivatkozások
 1. Ausch Sándor (1958): Az 1945–46. évi infláció és stabilizáció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 2. Berend T. Iván (1988): A magyar gazdasági reform útja, 1953–1988. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 3. Bogár László (1989): Kitörési kísérleteink: egy modernizációs csapda korrekciója. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 4. Csaba László (1984): A magyar gazdasági reform dilemmái. Jogtudományi Közlöny, új folyam, 38. évf. 7. sz., 347–359.
 5. Csaba László (2000): Az átmenet és az EU között. Beszélő, III. folyam, 5. évf. 5. sz., 26–46.
 6. Drechsler László és munkatársai (1983): A szocialista kooperációkról – célok és realitások. Gazdaság, 16. évf. 4. sz., 89–98.o.
 7. Földes György (1998): Az eladósodás politikatörténete. Maecenas Kiadó, Budapest.
 8. Fülöp Mihály (1997): „Késői bűnbánat” Trianonért. Külpolitika, új folyam, III. évf. 2. sz., 51–74.
 9. Glatz Ferenc (szerk., 1995): A magyarok krónikája. Officina Nova, Budapest.
 10. Gyarmati György (2001): A politika rendőrsége a Rákosi-korszakban. Rubicon, 12. évf. 3. sz.
 11. Huszár Tibor (1998): Prága–Budapest–Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai intervenció. Szabad Tér Kiadó, Budapest.
 12. Hayek, F. A. (1995): Emberi cselekvés, de nem emberi tervezet eredménye. In: Hayek, F. A.: Piac és szabadság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest (az eredeti cikk 1945-ben jelent meg).
 13. Jánossy Ferenc (1969): Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásuk útja. Közgazdasági Szemle, 15. évf. 7–8. sz., 806–829.
 14. Kádár Béla (1979): Szerkezeti változások a világgazdaságban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 15. Kisteleki Károly (szerk., 2004): Tanulmányok a Deák-évfordulóra. Tudományos ülésszak az MTA-n. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
 16. Köves András (1977): A világgazdasági integrálódás és a gazdaságfejlesztés iránya. Gazdaság, 11. évf. 4. sz., 50–68.
 17. Kun Miklós (1998): Prágai tavasz és prágai ősz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 18. Lengyel László (2006): Magyarország a második hidegháborúban. In: Lengyel László: Illeszkedés vagy kiválás? Osiris Kiadó, Budapest, 102–112.
 19. Lentner Csaba (2005): Rendszerváltás és pénzügypolitika. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 20. Lukacs, John (1999): 1945, a O. év. Európa Kiadó, Budapest.
 21. Meszerics Tamás (2001): Politikai ellenállás 1945–1956. Rubicon, 12. évf. 3. sz.
 22. Nagy András (1988): Miért nem megy? Valóság, 31. évf. 2. sz., 23 –37.
 23. Nagy Pongrác (2004): A rendszerváltás gazdaságpolitikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 24. Pataki Iván (1996): A vonakodó szövetséges. Zrínyi Kiadó, Budapest.
 25. Pécsi Kálmán (1979): A magyar–szovjet gazdasági együttműködés 30 éve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 26. Pritz Pál (2004): A magyar külpolitika a 20. században. In: Kiss J. László – Gazdag Ferenc (szerk.): Magyar külpolitika a XX. században. Zrínyi Kiadó, Budapest.
 27. Pritz Pál (2005): Történetírásunk egynémely problémájáról – különös tekintettel a posztmodernre. In: Pritz Pál: Az a „rövid” 20. század. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 7–37.
 28. Romsics Ignác (2003): Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris Kiadó.
 29. Romsics Ignác (2004): Múltról a mának. Osiris Kiadó, Budapest.
 30. Ruszoly József (2005): ’A köztársaságról szóló 1946. évi 1. tv jogtörténete’ – az MTA IX. Osztályán tartott tudományos előadás, Budapest, december 20.
 31. Szegvári Iván (1988): A gazdaságpolitika eredménytelen küzdelme a külgazdasági egyensúlyhiánnyal (1978–1986), I–II. rész. Külgazdaság, 32 . évf. 10. sz., 3–19, és 11. sz., 3–20.
 32. Tőkés Rudolf (1998): A kialkudott forradalom. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.
 33. Varga László (2002): Gergő és az ő árnyéka. Beszélő, III. folyam, 7. évf. 9–10. szám.
 34. Völgyes Iván (1986): Politics in Eastern Europe. Dorsey Press, Chicago. Il.