Évf. 6 szám 1 (2007)

Tanulmányok

Az élhetőbb Magyarország esélye

Megjelent június 18, 2007
Szerző
Csaba László
CEU Business School
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Csaba, L. (2007). Az élhetőbb Magyarország esélye. Competitio, 6(1), 5–18. https://doi.org/10.21845/comp/2007/1/1

A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy társadalmi értelemben mennyire volt sikeres Magyarország átalakulása az elmúlt két évtizedben. Megállapítja, hogy a gazdasági siker és a társadalmi deficit kettőssége mellett az első másfél évtized tartalékai kifulladóban vannak. Az uniós tagság csak esélyt, de nem biztosítékot jelent az új szakasz sikeres végbevitelére. 2007-ben jelentősen más kihívások előtt áll az ország, mint 1995-ben állt. Ebből is adódóan a fenntartható növekedés és az eddigieknél eredményesebb társadalompolitika kettősére, az ezt megalapozó irányok fölvázolására teszünk kísérletet.

Hivatkozások
ANTAL László/2004/: Fenntartható-e a fenntartható növekedés? Budapest: A Közgazdasági szemle Alapítvány kiadása.
BARTHA Attila/2006/: Visszajáró svéd kísértet? Competitio, 5.évf.1.szám, 153-165.old.
BLANCHARD,O./2006/: A posztkommunista átmenet közgazdaságtana. Budapest: nemzeti Tankönyvkiadó.
BOGÁR László/2006/: Bokros újratöltve. Budapest: Osiris Kiadó.
BRUSZT László/1991/: Magyarország kitárgyalt forradalma. In: KURTÁN Sándor-VASS László, szerk: Magyarország Politikai Évkönyve,199o. Budapest: a Magyar Demokráciakutató Alapítvány kiadása.
CSABA László/1994/: Az összeomlás forgatókönyvei. Budapest: a Figyelő Kiadói Rt kiadása.
CSABA László/2006/: A fölemelkedő Európa. Budapest: Akadémiai Kiadó.
DRINÓCZI Tímea/2006/: Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok. Pécs: Dialóg Campus.
ERDŐS Tibor/2006/: Növekedési potenciál és gazdaságpolitika. Budapest: Akadémiai Kiadó.
GAZSÓ Ferenc/2006/: Társadalmi struktúra és iskolarendszer. In: KOVÁCH Imre, szerk: Társadalmi metszetek. Budapest: Napvilág Kiadó, 207-224.o.
GYŐRFFY Dóra/2007/: Társadalmi bizalom és költségvetési hiány. Közgazdasági Szemle, 54.évf.3.szám.
HAYEK,F.A./1995/: Emberi cselekvés, de nem emberi terv eredménye. In: HAYEK,F.A.: Piac és szabadság. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,292-301.old.
KERTESI Gábor/2005/: A társadalom peremén. Budapest: Osiris Kiadó.
LAKI Mihály/1989/: Az ellenzéki pártok gazdasági programjai. Tervgazdasági Fórum, 5.évf.4.szám.
LAKI Mihály- SZALAI Júlia/2oo4/: Vállalkozók vagy polgárok? Budapest: Osiris Kiadó.
LÁNYI Kamilla/1996/: szociális piacgazdaság- nálunk, most? 2000, 8.évf.4.szám.8-16.o.
RAWLS,J../1997/: Az igazságosság elmélete. Budapest: Osiris.
RAWLS,J./2001/: Justice as fairness: a restatement. Cambridge/Mass.: Harvard University Press.
SEN,A./2003/: A fejlődés mint szabadság. Budapest: Európa Kiadó.
SZAKOLCZAI György/2007/: A magyar politikai válság anatómiája.Élet és Irodalom, 8.szám.
SZÍVÓS Péter- TÓTH István György, szerk/2006/: Fehéren- feketén. Budapest: a TÁRKI kiadása.
TŐKÉS Rudolf/1998/: A kialkudott forradalom. Budapest: Kossuth Kiadó.
Világbank/2007/: World development report,2007. Oxford University Press.