Évf. 11 szám 1 (2021)
Jogpolitika

A társasági adó jogelméleti alapjai és helye az adópolitikában

Megjelent június 26, 2021
Zsolt Pfeffer
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
PDF

APA

Pfeffer, Z. (2021). A társasági adó jogelméleti alapjai és helye az adópolitikában. Pro Futuro, 11(1), 153–179. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/1/9855

A társasági adó alapvetően a gazdasági társaságok (és más vállalkozások, jogi személyek) vállalkozási tevékenységéből eredő jövedelem adóztatására irányul. Vizsgálhatók ezen adónem általános jellemzői, az alkalmazására vonatkozó jogi elméletek, a politikai és gazdasági megközelítések, továbbá a főbb jogalkotási és jogalkalmazási problémák. Az egyes országok eltérő szabályozásokat és megközelítéseket alkalmaznak, azonban a főbb jellemzők azonosak. A tanulmány ennek megfelelően a társasági adó adópolitikában elfoglalt helyét, szerepét és általános jellemzőit tárgyalja, elsődlegesen jogi nézőpontból, kitérve néhány közgazdasági kérdésre és az osztalékadóhoz való kapcsolatra is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.