Évf. 2 szám 2 (2012)
Joggyakorlat

A közbeszerzésekhez kapcsolódó költségekről

Megjelent november 15, 2012
Zsolt Pfeffer
Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Pfeffer, Z. (2012). A közbeszerzésekhez kapcsolódó költségekről. Pro Futuro, 2(2), 103–127. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2012/2/5564

A közbeszerzési jog – a pénzügyi jog más területeihez hasonlóan – alapvető változásokon ment át a 2011–2012-es években. Az új jogintézmények, szabályozási technikák mellett azonban a jogalkotó olyan részletszabályokat is megállapított, amelyek az egy-egy közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségtényezőket is érintették. Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy áttekintse azokat a főbb jogszabályi rendelkezéseket, jogintézményeket, amelyek befolyásolják, illetve meghatározzák, hogy mennyibe is kerül egy közbeszerzési eljárás az ajánlatkérőként meghatározott szer- vezetek részére, azaz milyen kiadásokat kell teljesíteni jogszabály alapján ahhoz, hogy egy, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzés realizálható legyen. Emellett azt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen költségvonzatok vannak jelen a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásoknál, továbbá ezeknek milyen befolyásoló szerepük van (lehet) a jogalanyok magatartásaira.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.