Évf. 8 szám 1 (2018)
Jog- és államtudomány

Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban

Megjelent július 7, 2018
Zsolt Pfeffer
Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudomáyi Kar
Bio
pdf

APA

Pfeffer, Z. (2018). Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban. Pro Futuro, 8(1), 107–130. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/1/4680

A közigazgatás – és a részét képező adóigazgatás – törvényekhez kötöttsége fontos jogállami követelmény: az állami, önkormányzati hatóságok a jogalanyok helyzetét alapvetően befolyásoló döntéseket hozhatnak: jogokat és kötelezettsé- geket állapítanak meg (vagy e megállapítást mellőzik), nyilvántartásokat vezetnek, adatokat igazolnak. E tevékenység jogilag szigorúan szabályozott: mind a döntés, mind pedig az ahhoz vezető folyamat az eljárási szabályok tárgykörébe tartozik. Ennek megfelelően kiindulópontként megfogalmazható, hogy az „adójogban a ’kötött igazgatás’ elve érvényesül. A kötöttség a tényállás és a jogkövetkezmény jogi szabályozottságából ered. Mindazonáltal vannak az adójogban olyan jogi normák, amelyek a jogi következmények megállapításának terén mozgásteret biztosítanak. Az adóhatóság a több alternatíva közül azt választhatja, amelyet megfelelőnek tart.”

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.