Évf. 9 szám 2 (2019)

Jog- és államtudomány

Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában

Megjelent március 18, 2020
Szerző
Pfeffer Zsolt
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék
Megtekintés
Kulcsszavak
precedensrendszer common law adójog jogértelmezés adózás büntetőjogi megítélése
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Pfeffer, Z. (2020). Az adójog értelmezése az Amerikai Egyesült Államok precedensjogában. Pro Futuro, 9(2). https://doi.org/10.26521/Profuturo/2019/2/5438

Az adójogi rendelkezések megfelelő értelmezése különösen fontos, mert az határozza meg az adófizetők lehetőségeit. Az adózók rendszerint olyan kevés adót akarnak fizetni, amennyi még lehetséges, míg az adóhatóság annyi adót akar beszedni, amennyi még szerintük jogszerű. Ha az adózó hibát vét a jogszabály értelmezésekor, akkor szembesülnie kell a jogkövetkezményekkel, ezért is szükséges ismerni a joggyakorlatot. Az angol és az amerikai jogban két alapvető megközelítés létezik az adójogi jogszabályok értelmezéséhez kapcsolódóan: a szigorúbb koncepció szerint a jogalkalmazás csak a törvény szavait vizsgálhatja, és ezek jelentése dönti el az adóteher kérdését. A másik megközelítés szerint már vizsgálni kell a kérdéses jogügylet célját, illetve a jogalkotó szándékát is, de ez utóbbit csak akkor, ha a szavak értelmezése észszerűtlen eredményre vezetne. A tanulmány az Egyesült Államok precedenseit elemzi számos példa említésével, továbbá vizsgálja a két említett megközelítés elméleti alapjait.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.