Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Eredeti közlemények

Sztána és Zsobok (Kalotaszeg) flórája

Megjelent január 1, 2014
Csaba Molnár
Gömörszőlős
Judit Bódis
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Miklós Óvári
Zalaegerszeg
Zsolt Raksányi
Budapest
Éva Biró
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Gerda Gerner
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Timea Nagy
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Krisztina Molnár
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Zsolt Molnár
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
PDF

APA

Molnár, C., Bódis, J., Óvári, M., Raksányi, Z., Biró, Éva, Gerner, G., Nagy, T., Molnár, K., & Molnár, Z. (2014). Sztána és Zsobok (Kalotaszeg) flórája. Kitaibelia, 19(1), 114–132. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8985

Hozzávetőleg 30 év elteltével megismételtük PÉNTEK & SZABÓ (1985) kalotaszegi botanikai és etnobotanikai kutatásait, intenzívebb módon, de rövidebb idő alatt, és mindössze 2 település határában (Sztána és Zsobok). A tanulmány a két falu aktuális flóralistáját mutatja be, kiegészítve az egyes taxonok gyakorisági értékével (1–5-ös skálán). Összesen 747 taxont jegyeztünk fel, ezek közül kettőt (Cypripedium calceolus, Eriophorum latifolium) mi nem láttuk, de a helybéliek szerint előfordulnak a területen. A két falu valamelyikéből korábban jelzett taxonok közül 74 előfordulását nem tudtuk megerősíteni, viszont 51 új, korábban nem jelzett taxont találtunk. Néhány faj (pl. Crepis praemorsa) eltűnését a tájhasználat megváltozása okozhatta. Új gyom- és özönnövények jelentek meg (pl. Ambrosia artemisiifolia, Galinsoga ciliata, Senecio vernalis), mások eltűntek (pl. Conringia orientalis, Lolium temulentum). Sikerült kimutatnunk néhány érdekesebb fajt is (pl. Centaurium pulchellum, Carex otrubae, C. serotina, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Leucanthemum irrcutianum, Minuartia viscosa, Peucedanum rochelianum, Quercus pubescens, Trifolium diffusum, T. micranthum).