Évf. 24 szám 1 (2019)
Eredeti közlemények

A közép-tiszavidéki halmok flórakutatásának új eredményei

Megjelent január 1, 2019
Balázs Deák
Debreceni Egyetem; MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Péter Török
MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport
Béla Tóthmérész
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Szilvia Radócz
Debreceni Egyetem
Katalin Lukács
Debreceni Egyetem
Orsolya Valkó
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport; MTA-DE Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport
PDF

APA

Deák, B., Török, P., Tóthmérész, B., Radócz, S., Lukács, K., & Valkó, O. (2019). A közép-tiszavidéki halmok flórakutatásának új eredményei. Kitaibelia, 24(1), 94–105. https://doi.org/10.17542/kit.24.94

Az ősi temetkezési halmokon fennmaradt szárazgyepi élőhelyszigetek számos esetben szolgálnak menedékül ritka és veszélyeztetett gyepi fajok számára. Cikkünkben 82, a Hortobágyi Nem­zeti Park Igazgatóság működési területén található halomról közlünk előfordulási adatokat. Az adatok 64 flóratérképezési alapmezőből, 45 település közigazgatási határából származnak. Összesen 39 olyan taxon előfordulási adatait ismertetjük, amelyek védettek (pl. Anchusa barrelieri, Centaurea solstitialis, Ranunculus illyricus és Phlomis tuberosa), vagy nem védettek, de a régióból kevés előfordulási adattal rendelkeznek (pl. Aegilops cylindrica, Astragalus austriacus, Glaucium corniculatum és Trifolium dif­fusum). Eredményeink rámutatnak, hogy a halmoknak fontos szerepe van a régió gyepi biodiverzitásá­nak fenntartásában.