Évf. 20 szám 1 (2015): Siroki Zoltán emlékszám
Eredeti közlemények

A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője

Megjelent január 1, 2015
Balázs Deák
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Péter Török
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Béla Tóthmérész
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Orsolya Valkó
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
PDF

APA

Deák, B., Török, P., Tóthmérész, B., & Valkó, O. (2015). A hencidai Mondró-halom, a löszgyep-vegetáció őrzője. Kitaibelia, 20(1), 143–149. https://doi.org/10.17542/kit.20.143

Intenzív művelésű mezőgazdasági területeken a természetes gyepvegetációnak gyakran csupán töredékei maradtak meg, rendszerint olyan helyeken, amelyek a mezőgazdasági művelésre alkalmatlannak bizonyultak. Alföldi körülmények között ilyen területek a kunhalmok, amelyek amellett, hogy kiemelkedő kulturális és tájképi értékekkel bírnak, számos ritka növény- és állatfajnak nyújtanak menedéket. Cikkünkben a hencidai Mondró-halom flóráját mutatjuk be. A halmot borító fajgazdag löszgyepben összesen 74 edényes növényfajt találtunk. A halmon számos, a Bihari-síkon ritka növényfaj fordul elő, mint például az Inula germanicaRanunculus illyricus és a Rosa gallica. A halom különböző kitettségű meredek lejtőin kialakult változatos mikro-élőhelyek hozzájárulnak a halom fajgazdagságának kialakításához és fenntartásához. Ennek is köszönhető, hogy a halmon az erdősztyeppi elemek mellett a legtöbb a Kárpát-medencében előforduló sztyeppei flóraelem-típus (kontinentális, pontusz–szubmediterrán, pontuszi, pontusz–pannon és turáni) megtalálható.