Évf. 11 szám 1 (2012)
Kutatás közben

A tér és a közgazdaság-tudomány kapcsolatának korlátai a határ menti területek kutatásában

Megjelent június 18, 2012
Szabolcs Pásztor
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Pásztor, S. (2012). A tér és a közgazdaság-tudomány kapcsolatának korlátai a határ menti területek kutatásában. Competitio, 11(1), 98–116. https://doi.org/10.21845/comp/2012/1/7

A tanulmány az ismert közgazdasági elméletekből kiindulva közelíti meg a továbbfolytatódó kereskedelmi liberalizációnak, integrációnak és a határok eltűnésének lehetséges következményeit. A kérdések, hipotézisek megfogalmazása után a szerző azt mutatja be, hogy a különböző közgazdasági elméletek
hogyan látják az integrációt és a határok eltűnését a határ menti területek fejlődését illetően. A közgazdasági elméletek eredményein keresztül felvázolja azon téregységek fejlődési pályáját, melyek életében jelentős befolyásoló szerepet tölt be az államhatár, majd az elméletek legfontosabb eredményeit összegezve
arra a következtetésre jut, hogy egyelőre a csökkenő kereskedelmi költségekhez kapcsolódó regionális átrendeződés domborodik ki az integráció területi hatásával kapcsolatosan. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az elméletek nem adnak egyértelmű és tiszta válaszokat, ezért a határ menti területek fejlődésének
kutatásában a kizárólagos közgazdasági megközelítés túlzottan leegyszerűsítő lehet, tehát leginkább empirikus kutatás vezethet az integráció hatásainak pontos feltérképezéséhez.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F15, O18, R12

 1. Alesina, A. – Spolaore, E. – Wacziarg, R. (2000): Economic Integration and Political Disintegration. American Economic Review Vol. 90, 5:615–623.
 2. Amiti, M. (1998): New Trade Theories and Industrial Location in the EU: A Survey of Evidence. The Oxford Review of Economic Policy Vol. 14, 2:45–53.
 3. Anderson, J. – O’Dowd, L. (1999): Border, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies Vol. 33, 7:593–604.
 4. Baldwin, R. E. – Forslid, R. (2000): The Core-Periphery Model and Endogeneous Growth: Stabilising and Destablising Integration. Economia, Vol. 67:307–324.
 5. Baranyi Béla (2007): A határmentiség dimenziói Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs.
 6. Benko, G. (1999): Regionális tudomány. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.
 7. Bhabha, H. K. (1994): The location of culture. Routledge, London.
 8. Boggs, W. (1940): International Boundaries: A Study of Boundary Funcions and Problems.: Columbia University Press, New York.
 9. Brakman, S. – Garretsen, H. – Marrewijk, C. (2001): An introduction to geographical economics. Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Bröcker, J. (1984): How do International Trade Barriers affect Interregional Trade? In: Anderson, A. E. – Isard, W. – Puu, T. (ed.): Regional and Industrial Development Theories. North-Holland, Amsterdam:219–239.
 11. Bröcker, J. (1990): Raumliche Wirkungen der europanishen Integration – ein Survey. Jahrbuch für Regionalwissenschaft 11:43–63.
 12. Bruinsma, F. (1994): De Invloed van Transportinfrastructuur op Ruimtelijke Patronen van Economische Activiteiten. Nederlandse Geografische Studies, Utrecht/Amsterdam.
 13. Brülhart, M. – Matthieu, C. – Pamina, K. (2004): Enlargement and the EU Periphery: The Impact of Changing Market Potential. Discussion Paper 270, Hamburg Institute of International Economics.
 14. Brülhart, M. (1998): Economic Geography, Industry Location and Trade: The Evidence. World Economy Vol. 21, 6:775–801.
 15. Buettner, T. – Rincke, J. (2004): Labour Market Effects of Economic Integration: The Impact of Re-unification in German Border Regions. CESifo Working Paper, 1179.
 16. Christaller, W. (1933): Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs.
 17. Church, A. – Reid, P. (1995): Transfrontier Co-operation, Spatial Development Strategies and the Emergence of a New Scale of Regulation: the Anglo-French Border. Regional Studies Vol 29, 3:294–316.
 18. Clark, T. (1994): National Boundaries, Border Zones and Marketing Strategy: A Conceptual Framework and Theoretical Model of Secondary Boundary Effects. Journal of Marketing, 58:67–80.
 19. Czimre Klára (2006): Cross-Border Co-operation – Theory and Practice. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 20. Damijan, J. – Kostevc, C. (2002): The Impact of European Integration on Adjustment Pattern of Regional Wages in Transition Countries: Testing Competitive Economic Geography Models. Discussion Paper 118, Center for Transition Economics.
 21. Dimitrov, M. – Petrakos, G. – Totev, S. – Tsiapa, M. (2002): Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe: The Enterprises’ Point of View. Eastern European Economies, Vol. 41, 5:5–25.
 22. Elizondo, P. L. – Krugman, P. (1996): Trade Policy and Third World Metropolis. In: Journal of Development Economics, Vol. 49:137–150.
 23. Engel, C. – Rogers, J. H. (1996): How wide is the border? American Economic Review, Vol. 86, No. 5, December:1112–1125.
 24. Erdősi Ferenc (1988): A határmenti térségek kutatásáról. OKKFT Ts-2/2 „A terület- és településfejlesztés társadalmi-gazdasági folyamatai Magyarországon” című program. A sajátos helyzetű térségek területés településfejlesztési problémái. Az 1986. november 4–5-én Szombathelyen tartott tudományos tanácskozás anyaga. MTA RKK, Pécs:18–30.
 25. Fischer, P. A. – Straubhaar, T. (1996): Migration and Economic Integration in the Nordic Common Labour Market. Nordic Concuil of Ministers, Copenhagen.
 26. Fujita, M. – Krugman, P. – Venables, A. (1999): The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. MIT Press, Cambridge MA.
 27. Fujita, M. – Mori, T. (1996): The role of ports in the making of major cities: self-agglomeration and hubeffect. Journal of Development Economics, Vol. 49, No. 1:93–120.
 28. Giersch, H. (1949/1950): Economic Union beetween Nations and the Location of Industries. Review of Economic Studies, Vol. 17:87–97.
 29. Guo, R. (1996): Border-Regional Economics. Heidelberg.
 30. Haggett, P. (2006): Geográfia – Globális szintézis. Typotex Kiadó, Budapest.
 31. Hansen, N. (1983): International Co-operation in border regions: an overview and research agenda. International Regional Sciences Review, Vol. 8, 3:255–270.
 32. Hansen, N. (1986): The nature and significance of transborder cooperation in the Mexico-US borderlands: Some empirical evidence. Journal of Borderland Studies, Vol. 1, 2:57–65.
 33. Hanson, G. (1996): Integration and the Location of Activities: Economic Integration, Intra-industry Trade, and Frontier Regions. European Economic Review, Vol. 40:941–949.
 34. Hanson, G. (1998a): Regional Adjustment to Trade Liberalisation. Regional Science and Urban Economics, Vol. 28:419–444.
 35. Hanson, G. H. (1998b): Market Potential, Increasing Returns, and Geographic Concentration. NBER Working Paper, No. 6429.
 36. Hardi Tamás (2008): A határtérség térszerkezeti jellemzői. Tér és Társadalom, XXII. évf., 3. szám:3–25.
 37. Harris, J. R. – Todaro, M. P. (1970): Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. American Economic Review, Vol. 60:126-142.
 38. Heigl, F. (1978): Ansatze einer Theorie der Grenze. Österreichischen Gesellschaft für Raumforschung und Raumplannung (Bd. 26.), Wien.
 39. Henderson, V. – Thisse, J. F. (eds.) (2004): Handbook of Regional and Urban Economics. Cities and Geography, Vol. 4., Elsevier, Amsterdam.
 40. Hoover, E. (1963): The Location of Economic Activity. McGraw-Hill, Berkshire.
 41. Janssen, M. (2000): Borders and Labour-Market Integration: Where is the Differences between Interregional and Cross-border Mobility? In: Van der Velde, M. – Van Houtum, H. (eds.): Borders, Regions, and People. European Research in Regional Science, Pion, London, Vol. 10:47–68.
 42. Kallioras, D. – Topaloglou, L. – Venieris, S. (2009): Tracing the Determinants of Economic Cross-border interaction in the European Union. SPATIUM International Review, 21:1–10.
 43. Kallioras, D. (2006): Patterns of Regional Development of the EU New Member States: The Heterogeneous Impact of Geography. Aichoros 5, 2:46–67.
 44. Kallioras, D. (2007): Regional and Sectoral Impact of the EU Enlargement on the EU New Member States. PhD thesis. Volos: Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly.
 45. Kamann, D. J. F. (1993): Bottlenecks, Barriers and Networks of Actors. In Ratti, R. – Reichman, S. (ed.): Theory and Practice of Transporter Cooperation. Verlag Helbing and Lictenhahn, Basel and Frankfurt am Main: 65–102.
 46. Kovács András (2010): Kereskedelem határok nélkül – A határ menti kiskereskedelem sajátosságai a szlovákmagyar határtérség nyugati felében. PhD-tézisek. Széchenyi István Egyetem, RGDI, Győr.
 47. Krakover, Sh. (1997): Boundary Opennes Model Applied to Israel, Egypt and Gaza Strip Tri-border Area. Paper presented at the European Regional Science Association Summer Institure, Are.
 48. Krugman, P. – Venables, A. J. (1995): Globalisation and the inequality of nations. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110:857–880.
 49. Krugman, P. R. (1991): Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. (Magyarul megjelent: Földrajz és Kereskedelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003).
 50. Le Gales, P. – Lequesne, C. (eds.) (1998): Regions in Europe. Routledge, London.
 51. Limao, N. – Venables, A. (2001): Infrastructure, Geographycal Disadvantage and Transport Costs. World Bank Economic Review Vol. 15, 3:451–479.
 52. Lösch, A. (1944/1945): The Economics of Location. Yale University Press, New Haven.
 53. Ludema, R. D. – Wooton, I. (1999): Regional Integration, Trade and Migration: Are Demand Linkages relevant in Europe? In: Faini, R. – De Melo, J. – Zimmermann, F. (eds.): Migration – The controversies and the evidence.
 54. Mackay, J. R. (1958): The Interactance Hypothesis and Boundaries in Canada. Canadian Geographer, Vol. 11:1–8.
 55. Martin, R. L. (1999): The new ‘geographical turn’ in economics: Some critical reflections. Cambridge Journal of Economics, Vol. 23:65-91.
 56. Martin, P. – Ottaviano, G. M. (1999): Growing Locations: Industry location in a model of endogenous growth. European Economic Review, Vol. 43:281–302.
 57. Martinez, O. (ed.) (1986): Across boundaries: Transborder interaction in comparative perspective. Texas Western Press, El Paso.
 58. McCallum, J. (1995): National Border Matter: Canada-US Regional Trade Patterns. American Economic Review, Vol. 85:615–623.
 59. Mendöl Tibor (1963): Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 60. Monfort, P. – Nicolini, R. (2000): Regional Convergence and International Integration. Journal of Urban Economies, Vol. 48:286–306.
 61. Monfort, P. – Ypersele, T. (2003): Integration, Regional Agglomeration and International Trade. Research Paper 3752, Center for Economic Policy.
 62. Niebuhr, A. – Stiller, S. (2002a): Integration and Labour Markets in European Border Regions. HWWA Discussion Paper, 179.
 63. Niebuhr, A. – Stiller, S. (2002b): Integration Effects in Border Regions – A survey of Economic Theory and Empirical Studies. HWWA Discussion Paper, 179.
 64. Niebuhr, A. – Stiller, S. (2004): Integration and Labour Market sin European Border Regions. HWWA Discussion Paper, 284.
 65. Nijkamp, P. – Rietveld, P. – Salomon, I. (1990): Barriers in Spatial Interactions and Communication. A Conceptual Exploratio. Annals of Regional Science, Vol. 24, 4:237–252.
 66. Nijkamp, P. (1993): Border region and infrastructure networks in European integration processes. Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 11, 4:431–446.
 67. Nuesser, H. G. (1985): Die Bedeutung von Hemmnisfaktoren für die Entwicklung des Verkehrsaufkommes. DFVLR-Nachrichten 45:32–34.
 68. Ohlin, B. (1967): Interregional and International Trade. Harvad University Press, Cambridge, MA.
 69. Ohmae, K. (1995): The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. Free Press, London.
 70. Paasi, A. (1996): Territories. Boundaries and Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish-Russian Border. John Wiley, Chichester.
 71. Panteladis, G. (2002): Geography and Integration: The Case of Greece as a Future Image for the Transition Countries of the Balkans. In: Kotios, A. – Petrakos, G. (ed.): Restructuring and Development in Southeastern Europe. Volos: South and European Development Center and University of Thessaly Press:
 72. –413.
 73. Petrakos, G. – Christodoulakis, N. (1997): Economic Development in the Balkan Countries and the Role of Greece: From Bilateral Relations to the Challenge of Integration. Discussion Paper 1620, Centre for Economic Policy Research.
 74. Petrakos, G. – Topaloglou, L. (2008): Economic Geography and European Integration: The Effects of on the EU External Border Regions. International Journal of Public Policy, Vol. 3, 3/4:146–162.
 75. Petrakos, G. (2000): The Spatial Impact of East-West Interaction in Europe. In: Petrakos, G. – Maier, G. – Gorzelak, G. (eds.): Integration and Transition in Europe: The Economic Geography of Interaction. Routledge, London:38–68.
 76. Petrakos, G. (2001): Patterns of Regional Inequality in Transition Economies. European Planning Studies, 9, 3:359–383.
 77. Poincaré, J. H. (1909): L’Avenir des mathimatigis. In: Attidel IV. Congress Internacionale dei Matematici. Real Academie dei Lincei, Rome:169.
 78. Puga, D. (1999): The Rise and Fall of Regional Inequalities. European Economic Review, Vol. 43:303–334.
 79. Ratti, R. (1993): Spatial and Economic Effects of Frontiers: Overview of Traditional and New Approaches and Theories of Border Area Development. In: Ratti, R. – Reichman, S. (ed.): Theory and Practice of Transporter Cooperation. Verlag Helbing and Lictenhahn, Basel and Frankfurt am Main:23–53.
 80. Rauch, J. E. (1991): Comparative Advantage, Geographic Advantage and the Volume of Trade. The Economic Journal, Vol. 101:1230–1244.
 81. Rechnitzer János (1999): Határ menti együttműködések Európában és Magyarországon. In: Nárai Márta – Rechnitzer János (szerk.): Elválaszt és összeköt – a határ. MTA RKK, Győr–Pécs:9–72.
 82. Resmini, L. (2002): European Integration and Adjustment in Border Regions in Accession Countries. Paper presented at the 42nd European Congress of the European Regional Science Association, August 27–31, Dortmund, Germany.
 83. Rietveld, P. – Janssen, L. (1990): Telephone Calls and Communication Barriers, The Case of the Netherlands. The Annals of Regional Science, 24:307–308.
 84. Romer, P. M. (1990): Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, Vol. 98:71–102.
 85. Ruffin, R. (1999): The Nature and Significance of Intra-Industry Trade. Economic and Financial Policy Review, 1999 (4):1–8.
 86. Ruttkay Éva (1995): Határok, határmentiség, regionális politika. Comitatus Önkormányzati Szemle 12:23–35.
 87. Samuelson, P. (1964): Theoretical Notes on Trade Problems. Review of Economics and Statistics, Vol. 46, 2:145–154.
 88. Schwartz, B. K. Jr. (1973): Mound Three, White Site Hn-10 (IAS-BSU): The Final Report on a Robbins Manifestation in East Central Indiana. Muncie State University Contributions to Anthropological History, 1.
 89. Scott, J. W. (1998): Planning cooperation and transboundary regionalism: Implementing policies for European border regions in the German-Polish context. Environment & Planning C: Government and Policy, Vol. 16:605–624.
 90. Sjaastad, L. A. (1962): The Costs and Returns of Human Migration. Journal of Political Economy, Vol. 70:80–93.
 91. Slowe, P. M. (1991): The geography of borderlands: The case of the Quebec-US borderlands. The Geographical Journal, Vol. 157, 2:191–198.
 92. Suarez-Villa, L. (1992): Twentieth Century U.S. Regional and Sectoral Change in Perspective. Survey of Regional Literature, Vol. 20:32–39.
 93. Tassinopoulos, A. (1999): Migration of Labour in the European Union. In: De Gijsel, P. – Janssen, M. – Wenzel, J. – Woltering, M. (eds.): Understanding European Cross-Border Labour Markets: Issues in Economic Cross-Border Relations. Metropolis-Verlag, Marburg:207–215.
 94. Thrift, N. (1996): New Urban Eras and Old Technological Fears: reconfiguring the goodwill of electronic things. Urban Studies, Vol. 33, 8:1463–1494.
 95. Todaro, M. (1969): A Model of Labour Migration and Urban Development in Less Developed Countries. American Economic Review, Vol. 59:138–148.
 96. Topaloglou, L. – Petrakos, G. (2008): Borders, Integration and Development: The New Geography of Cross-Border Relations. Kritiki, Athens.
 97. Topaloglou, L. (2008): Borders and Integration: Space, Economy, Policies. PhD Thesis. Volos: Department of Planning and Regional Development.
 98. Tovias, A. (1991): A Survey of the Theory of Economic Integration. In: Journal of European Integration, Vol. 15:5–23.
 99. Trón Zsuzsanna (2009): Az Európai Unió regionális politikájának céljai és eredménye. Debreceni Egyetem, Egyetemi doktori értekezés, kézirat.
 100. Van Houtum, H. (1998): The Development of Cross-Border Economic Relations. ThelaThesis Publishers, Amsterdam:12–13.
 101. Van Houtum, H. (2000): An overview of European Geographical Research on Borders and Border Regions. Journal of Borderlands Studies, Special Issue on European Perspectives on Borderlands, Vol. 15, No. 1:57–85.
 102. Venables, A. J. (1996): Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries. In: International Economic Review, Vol. 37, No. 2:341–359.
 103. Von Malchus, V. F. (1994): Nouvelles possibilities de cooperation transfrontaliere en Europe Centrale et de l’Est. 5e Conférence européenne des régions frontaliéres. Rovaniemi (Finlande), Strasbourg:69–85.
 104. Williams, A. M. – Balaz, V. – Bodnarovna, B. (2001): Border regions and trans-border mobility: Slovakia in economic transition. Regional Studies, Vol. 35, 9:831–846.
 105. Wilson, T. – Donnan, H. (1998): Border Identities: Nation and State at International Frontier. Cambridge University Press, Cambridge.