Évf. 16 szám 1. (2017)
Tanulmányok

A gyermekvállalás árnyékára és a teljes termékenységi ráta Magyarországon?

Szabolcs Pásztor
Budapesti Corvinus Egyetem. Közgazdaságtudományi Kar
PDF (English)

APA

Pásztor, S. (2017). A gyermekvállalás árnyékára és a teljes termékenységi ráta Magyarországon?. Competitio, 16(1.), 31–61. https://doi.org/10.21845/10.21845/comp/2017/1/2

Magyarországon a teljes termékenységi ráta a rendszerváltás óta meredeken csökken. Az arányszám ráadásul az 1980-as évek második fele óta messze elmarad a reprodukciós szinttől, a népességszám 1980 óta fogy. Releváns tehát a kérdés, hogy milyen tényezők húzódhatnak meg a ráta tartósan alacsony szintje és továbbra is csökkenő trendje mögött. Cikkemben Walker (1995) nyomán elkészítem a gyermekvállalás árnyékárának idősorát Magyarországra, amellyel empirikus adatok alapján becslést adok az első gyer-mek vállalása következtében felmerülő költségekre. Bemutatom az összefüggést a teljes termékenységi ráta alakulása és az átlagos anyai életkor kitolódása között. Az ütem és paritás szerint korrigált teljes termékenységi rátát először az árnyékárak idősorainak segítségével vizsgálom, majd parciális elemzésnek vetem alá. Az eredmények alapján ajánlásokat fogalmazok meg a gazdaságpolitikai döntéshozó számára a termékenység pozitív irányú ösztönzésére vonatkozóan.

 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: J11, J13