Tanulmányok

A kultúra szerepe a gazdasági növekedésben: összefoglalás, kritika és továbblépési utak?

Megjelent:
December 15, 2016
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Kapás, J. (2016). A kultúra szerepe a gazdasági növekedésben: összefoglalás, kritika és továbblépési utak?. Competitio, 15(2.), 22-44. https://doi.org/10.21845/comp/2016/2/2
Absztrakt

Az utóbbi két évtizedben egy meglehetősen széles, de szerteágazó empirikus irodalom alakult ki a kultúra gazdasági növekedésre gyakorolt hatásáról. Ez az irodalom exponenciálisan fejlődik napjainkban is, a növekedéselmélet és az intézményi közgazdaságtan érintkezési határán. A tanulmány strukturálja és bemutatja ezt az irodalmat, három fő ágra bontva azt, majd ezt követően összefoglalja az irodalmon belül felmerült kritikákat is. A kritikákban megjelölt két továbblépési út kapcsán a szerző javaslatot tesz a jövőbeli kutatások lehetséges irányultságára.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: O43, Z19