Évf. 1 szám 1 (2002)
Tanulmányok

Merre tovább a vállalatelméletben? Egy lehetséges fejlődési út

Megjelent november 3, 2002
Balázs Hámori
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék; Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Judit Kapás
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék
pdf (English)

APA

Hámori, B., & Kapás, J. . (2002). Merre tovább a vállalatelméletben? Egy lehetséges fejlődési út. Competitio, 1(1), 13-26. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/competitio/article/view/2861

Napjainkban a hagyományos értelemben vett vállalat drámai átalakulása folyik. Ez olyan új vállalatelmélet kidolgozását követeli meg, hangsúlyozzák a tanulmány szerzői, amelybe az elszaporódó hibrid fromák is "beleférnek".  Az ilyen vállalatelméletnek átfogóbbnak, bizonyos értelemben általánosabbnak kell lennie, mint amelyienek a létező vállalatelméletek. Az általánosítás több ponton is az aktorok magatartásának alaposabb elemzését igényli. A szerzők tanulmányukban arra a következtetésre jutnak, hogy a vállallat általánosabb perspektívában  a piac és a vállalat összekapcsolt vizsgálatát és magyarázatát követeli meg.