Tanulmányok

Merre tovább a vállalatelméletben? Egy lehetséges fejlődési út

Megjelent:
November 3, 2002
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Hámori, B., & Kapás, J. . (2002). Merre tovább a vállalatelméletben? Egy lehetséges fejlődési út. Competitio, 1(1), 13-26. https://ojs.lib.unideb.hu/competitio/article/view/2861
Absztrakt

Napjainkban a hagyományos értelemben vett vállalat drámai átalakulása folyik. Ez olyan új vállalatelmélet kidolgozását követeli meg, hangsúlyozzák a tanulmány szerzői, amelybe az elszaporódó hibrid fromák is "beleférnek".  Az ilyen vállalatelméletnek átfogóbbnak, bizonyos értelemben általánosabbnak kell lennie, mint amelyienek a létező vállalatelméletek. Az általánosítás több ponton is az aktorok magatartásának alaposabb elemzését igényli. A szerzők tanulmányukban arra a következtetésre jutnak, hogy a vállallat általánosabb perspektívában  a piac és a vállalat összekapcsolt vizsgálatát és magyarázatát követeli meg.