4. évf. , 4. szám (2017)

Megjelent november 1, 2017

##issue.tableOfContents##Tanulmányok

A gerontológiai ismeretek szerepe a szociális munkások képzésében

A szerző áttekintést nyújt a szociálismunka-alapképzés keretében kidolgozott „Bevezetés a gerontológiába” tárgyról. Ez a tárgy az idősellátás területéhez kapcsolódó gerontológiai ismereteket helyezi előtérbe, és az idősekkel folyó gyakorlati munkához nyújt gerontológiai alapokat feldolgozva az ahhoz kapcsolód... biogerontológiai, gerontopszichológiai és szociálgerontológiai ismereteket. E tananyag fontos szerepet játszik a „ Szociális munka idősekkel” tárgy előkészítésében és a szociális munka különböző területein dolgozó szociális munkások idősekkel kapcsolatos ismereteinek, szemléletének formálásában.

Teljes absztrakt mutatása
118
399

Módszertan – Hazai Pálya

Szemléletformálás a fogyatékkal élő gyermekek iskolai és társadalmi inklúziója érdekében – hatásvizsgálat –

-

68
363
Az egyénközpontú megközelítés története, módszertana, és alkalmazhatósága Magyarországon

Írásom témája az egyénközpontú megközelítés története és módszertana a fogyatékos személyekkel való segítő munka kapcsán. Célom, hogy bemutassam a megközelítés mögött húzódó értékeket és alapelveket, valamint az egyénközpontú tervezés elméletét és gyakorlatát. Mivel hazánkban még nincs példa ennek az e...szköznek az alkalmazására, ezért a nemzetközi gyakorlaton keresztül szemléltetem megvalósítását lépésről lépésre. Továbbá azt vizsgálom, hogy milyen nehézségekbe ütközik a módszer magyarországi alkalmazhatósága, és hogyan lehetne a kitagolás során segítségünkre.

Teljes absztrakt mutatása
46
172
Az összes folyóiratszám megtekintése