Tanulmányok

A gerontológiai ismeretek szerepe a szociális munkások képzésében

Megjelent:
November 1, 2017
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Szabó, L. (2017). A gerontológiai ismeretek szerepe a szociális munkások képzésében. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 4(4). https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6029
Absztrakt

A szerző áttekintést nyújt a szociálismunka-alapképzés keretében kidolgozott „Bevezetés a gerontológiába” tárgyról. Ez a tárgy az idősellátás területéhez kapcsolódó gerontológiai ismereteket helyezi előtérbe, és az idősekkel folyó gyakorlati munkához nyújt gerontológiai alapokat feldolgozva az ahhoz kapcsolódó biogerontológiai, gerontopszichológiai és szociálgerontológiai ismereteket. E tananyag fontos szerepet játszik a „ Szociális munka idősekkel” tárgy előkészítésében és a szociális munka különböző területein dolgozó szociális munkások idősekkel kapcsolatos ismereteinek, szemléletének formálásában.