Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek. - A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem bírálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél). - A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect dokumentum formátum. - Ahol lehetséges, ott tett URL-es hivatkozásokat. - A szöveg kövesse a formázási útmutatót. - A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

Szerzői útmutatók

Formai követelmények

 • A szöveg első oldalán a szerző(k) tüntesse fel a következőket: a szerző(k) neve, foglalkozása, végzettsége, munkahelyének megnevezése, e-mail címe, a cikk címe (alcíme).
 • A tanulmány kéziratok terjedelme 1-1,5 szerzői ív, 60.000 – 90.000 leütés.
 • A könyvismertető terjedelme 8–10.000 leütés.
 • A folyóirathoz megjelenésre elküldött írásokat, az alábbi beállításokat alkalmazva kell elkészíteni.
 • Margók: belső, külső, felső és alsó 2,5 cm
 • Betűtípus: szövegtörzs: Times New Roman; címek, alcímek: Times New Roman
 • Betűméret: szövegtörzs: 12 pont.
 • Sortávolság: szimpla (1).
 • A dolgozat szövegében a tartalmi jellegű utalás, hivatkozás, idézet esetében a felhasznált gondolat végén a szerző vezetékneve szerepel nagy betűkkel, majd a közlemény megjelenésének évszáma, az idézett szöveg pontos helye oldalszámmal, pl.: (KISS, 2002:25)

-              A szövegtörzs után kerüljön feltüntetésre az Irodalomjegyzék a következőképpen:

 • Könyvek esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a könyv címe, pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés helye. Pl.: ANDORKA R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Könyvfejezet esetében: a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a fejezet címe, pont, In: felirat, a szerkesztő neve csupa nagybetűvel, a szerk. szó zárójelben, kettőspont, a kötet címe, pont, kiadó, vessző, a megjelenés helye, pont, oldalszámok, pont. Pl.: SCHMERTZ I. (2001): Statisztikai eljárások alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. In: FÓNAI M., KERÜLŐ J., TAKÁCS P. (szerk.): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza. 151-187.
 • Folyóiratokban megjelent közlemény esetében a szerző/k neve csupa nagybetűvel, a keresztnév első betűje, pont, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a cikk címe, pont, folyóirat neve, vessző, kötetszám vagy füzetszám, pont, oldalszám, pont. Pl.: LAKI L. (2006): A generációs reprodukció néhány jellegzetessége a lemaradó térségekben. Esély, 2. 4-29.
 • Internetes forrás esetében a www-vel kezdődő, pontos címet is meg kell adni. Az internetes irodalomra a szövegben a következőképpen kell hivatkozni: (http 1), illetve (www 1) sorszámmal. Az internetes hivatkozásokat a többi hivatkozástól elkülönítve kell feltüntetni. Az internetes irodalom formai példái: http:// 1. eletetazeveknek.lapunk.hu/ (idézet az Életet az Éveknek szervezet lapjából; Látogatva: 2011. 05. 12.)


Minden megjelenésre beküldött írást a szerkesztőbizottság által felkért szakértő lektorál. A lektori vélemény alapján a szerkesztőbizottság dönt a megjelenésről.
 
Szerzőinket kérjük, hogy a kézirathoz csatoljanak egy-egy 130-150 szavas magyar és angol nyelvű rezümét is. Továbbá az összefoglalók mellett 4-7 kulcsszó megjelölését kérjünk magyarul és angolul.

Adatvédelmi nyilatkozat

A neveket és e-mail címeket, amik a weboldalon keresztül a rendszerünkbe kerülnek, csakis az újság szerkesztőségi munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat nem adjuk ki.