Szerkesztőbizottság

IMPRESSZUM
ISSN 2416-0474

Főszerkesztő:

Dr. habil Szoboszlai Katalin PhD (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)

Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Budai István PhD (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Dr. Darvas Ágnes PhD (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Dr. habil Fábián Gergely PhD (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Dr. Hüse Lajos PhD  (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Dr. Patyán László PhD  (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Dr. Szabó Lajos h. professor  (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Dr. habil Szöllősi Gábor PhD (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

Beszterczey András (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon)

Pataki Éva (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai:
Prof. Dr. Ferge Zsuzsa akadémikus  professor emeritus (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Dr. Bódi Ferenc PhD (MTA TK Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Prof. Dr. Thomas R. Lawson PhD  (University of Luisville, USA)
Dr. Hannu Pietilainen MSc (Oulu University of Applied Sciences, Finnland)

A folyóirat gazdája: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza
A szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Felelős kiadó: Dr. habil. Móré Mariann dékán

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Székhelye: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.