Szerkesztőbizottság

IMPRESSZUM
ISSN 2416-0474

Főszerkesztő: Szoboszlai Katalin (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)

http://foh.unideb.hu/hu/node/125 

Szerkesztőbizottság tagjai:
Beszterczey András (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon)
Budai István (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Darvas Ágnes (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Fábián Gergely (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Hüse Lajos (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Pataki Éva (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)
Patyán László (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Somorjai Ildikó szociológus
Szabó Lajos (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Szöllősi Gábor (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai:
Ferge Zsuzsa akadémikus, professor emeritus (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Bódi Ferenc (MTA TK Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Thomas R. Lawson (University of Luisville, USA)
Hannu Pietilainen (Oulu University of Applied Sciences, Finnland)
David Urban (University of South Bohemia, Czeh_Republic)


A folyóirat gazdája: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza
A szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Felelős kiadó: Dr. habil. Móré Mariann dékán

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Székhelye: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.