Módszertan – Hazai Pálya

Az egyénközpontú megközelítés története, módszertana, és alkalmazhatósága Magyarországon

Megjelent:
November 1, 2017
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Fekete, A. (2017). Az egyénközpontú megközelítés története, módszertana, és alkalmazhatósága Magyarországon. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 4(4). https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6031
Absztrakt

Írásom témája az egyénközpontú megközelítés története és módszertana a fogyatékos személyekkel való segítő munka kapcsán. Célom, hogy bemutassam a megközelítés mögött húzódó értékeket és alapelveket, valamint az egyénközpontú tervezés elméletét és gyakorlatát. Mivel hazánkban még nincs példa ennek az eszköznek az alkalmazására, ezért a nemzetközi gyakorlaton keresztül szemléltetem megvalósítását lépésről lépésre. Továbbá azt vizsgálom, hogy milyen nehézségekbe ütközik a módszer magyarországi alkalmazhatósága, és hogyan lehetne a kitagolás során segítségünkre.