Évf. 25 szám 1 (2020)
Eredeti közlemények

A merevszőrű boglárka (Ranunculus strigulosus) új adatai Kelet-Magyarországról

Megjelent április 16, 2020
László Demeter
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
PDF

APA

Demeter, L. (2020). A merevszőrű boglárka (Ranunculus strigulosus) új adatai Kelet-Magyarországról. Kitaibelia, 25(1), 3–8. https://doi.org/10.17542/kit.25.3

A merevszőrű boglárka (Ranunculus strigulosus Schur) elterjedése kevéssé ismert hazánkban. A közlemény tizenegy új lelőhelyet ír le Kelet-Magyarországról. Közülük kilenc állomány a Nyírség délkeleti szegélyén található, és többnyire igen kis egyedszámú. Három nagyobb populáció került elő Nyírábrány és Álmosd határában, valamint a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti Tócó-völgyben. A faj kimutatása Bátorliget flórájához is új adalék.

 1. BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Sz. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, p. 214.
 2. BAUER N. & BARNA J. (1999): Dorog és Esztergom környékének növényvilága. – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, p. 52.
 3. BORBÁS V. (1880): Iráz puszta növényzete. – Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálatai 20: 1–9.
 4. COLES S. M. (1971): The Ranunculus acris L. complex in Europe. – Watsonia 8: 237–261.
 5. DRAGULESCU C. (2005): Contribution to knowledge of phytodiversity of the swamp Ecedea. – Contribuţii Botanice 40: 43–53.
 6. E. VOJTKÓ A., TAKÁCS A., MOLNÁR V. A. & VOJTKÓ A. (2014): Herbarium database of the vascular collection of Eszterházy Károly College (EGR). – Kitaibelia 19(2): 339–348.
 7. HAMAR J. & SÁRKÁNY-KISS A. (szerk.) (1999): The Upper Tisa Valley – Preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background – Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation – Ukrainian section I. – TISCIA monograph series, p. 38.
 8. JAKAB G. (2005): Adatok a Dél-Tiszántúl flórájának ismeretéhez II. – Flora Pannonica 3: 91–119.
 9. JAKAB G. (2012): Steven-boglárka. In: JAKAB G. (szerk.), A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei I. A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága. – Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas, pp. 88–89.
 10. LESKU B. (2013): Az Érmellék edényes flórája. II. rész. ¬– Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007–2013. Kézirat.
 11. JALAS J. & SUOMINEN J. (szerk.) (1989): Atlas Florae Europae VIII. Nymphaeaceae to Ranunculaceae. – The Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, p. 128.
 12. KARÁCSONYI K. (1995): Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare. – Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, p. 42.
 13. KERTÉSZ É. (2000): Adatok a Dél-Tiszántúl flórájához. – A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 21: 5–48.
 14. KERTÉSZ É. (2005): A Szabadkígyósi Kígyósi-puszta védett terület flórája – Natura Bekesiensis 7: 5–22.
 15. KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.
 16. NÓTÁRI K., NAGY T., LÖKI V., LJUBKA T., MOLNÁR V. A. & TAKÁCS A. (2017): Az ELTE Füvészkert herbáriuma (BPU). – Kitaibelia 22(1): 55–59.
 17. SĂVULESCU T. (szerk.) (1953): Flora Reipublicii Populare Române 2. – Editura Academiei Reipublicii Populare Române, pp. 615–616.
 18. SOÓ R. (1968): A magyar flóra és vegetáció rendszertani és növényföldrajzi kézikönyve III. – Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 72.
 19. STANDOVÁR T., TÓTH Z. & SIMON T. (1991): Vegetation of the Bátorliget Mire Reserve. In: MAHUNKA S. (szerk.), The Bátorliget Nature Reserves – after forty years. Vol. 1. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 57–118.
 20. SZATMARI P.-M. (2017): The last wetlands in the Ier Valley Natura 2000 protected area – case study: the habitats around Pir Village, Satu Mare County, Romania. – Contribuţii Botanice 52: 69–83.
 21. TAKÁCS A., NAGY T., FEKETE R., LOVAS-KISS Á., LJUBKA T., LÖKI V., LISZTES-SZABÓ Zs. & MOLNÁR V. A. (2014): A Debreceni Egyetem Herbáriumának Adatbázisa I.: A „Soó Rezső Herbárium”. – Kitaibelia 19(1): 142–155.
 22. TAKÁCS A., SÜVEGES K., LJUBKA T., LÖKI V., LISZTES-SZABÓ Zs. & MOLNÁR V. A. (2015): A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE) II.: A „Siroki Zoltán Herbárium”. – Kitaibelia 20(1): 15–22.
 23. TUTIN T. G. (1964): Ranunculus L. – In: TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGES N.A., VALENTINE D. H., WALTERS S. M. & WEBB D. A. (szerk.), Flora Europaea. Vol. 1. – Cambridge University Press, Cambridge, p. 227.
 24. VOJTKÓ A. (szerk.) (2001): A Bükk hegység flórája. – Sorbus 2001 Kiadó, Eger, p. 85.
 25. HÖRANDL E. & RAAB-STRAUBE E. (2015): Ranunculeae. – In: Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.
 26. http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetailOccurrence.asp?NameId=96549&PTRefFk=7500000 (Hozzáférés dátuma: 2019. 08. 31.)
 27. OBM – Hungarian Flora Atlas – http://floraatlasz.uni-sopron.hu/index.php?map
 28. (Hozzáférés dátuma: 2019. 11. 15.)
 29. Ranunculus acris subsp. friesianus (Jordan) Syme – Global Biodiversity Information Facility
 30. https://www.gbif.org/species/8007875 (Hozzáférés dátuma: 2019. 11. 03.)