Évf. 27 szám 1 (2022)
Rövid közlemények

A kúszó csalán (Urtica kioviensis) előfordulásai a Dél-Nyírségben

Megjelent augusztus 4, 2022
László Demeter
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
László Szél
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
PDF

APA

Demeter, L., & Szél, L. (2022). A kúszó csalán (Urtica kioviensis) előfordulásai a Dél-Nyírségben. Kitaibelia, 27(1), 126–131. https://doi.org/10.17542/kit.27.016

A kúszó csalánnak (Urtica kioviensis Rogow.) eddig egyetlen herbáriumi és egy fló­ratér­képezési adata volt ismert a Dél-Nyírségből. 2004 óta 14 flóratérképezési kvadrátból mutattuk ki a fajt. Adatait télen is gyűjtöttük, mert élőhelyei jégen könnyebben járhatók, áttelelő hajtásai jobban ész­lelhe­tők, és feltűnően különböznek morfológiailag a nagy csalántól (Urtica dioica L.). Jellemző élőhelyei vol­tak a rekettyés fűzlápok (Calamagrosti-Salicetum cinereae Soó et Zólyomi in Soó 1955), nádasok (Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939), gyékényesek (Typhetum latifoliae G. Lang 1973, Typhetum angustifoliae (Soó 1927) Pignatti 1953) zsombéksásosok (Caricetum elatae Koch 1926) és magassásosok (leginkább Caricetum acutiformis Eggler 1933). A legnagyobb állományok másodlagos élőhelyeken, lápok helyén kialakított víztározókban élnek. Az állományok jelentős része a térség főbb vízfolyásainak széles völgyeiben található.