Évf. 20 szám 1-2 (2021)
Tanulmányok

A felsőoktatás minőségének néhány gazdasági vetülete

Megjelent november 30, 2021
Péter Levente Lakatos
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Csaba Makó
Szent István Egyetem
PDF

APA

Lakatos, P. L., & Makó, C. (2021). A felsőoktatás minőségének néhány gazdasági vetülete. Competitio, 20(1-2), 14–30. https://doi.org/10.21845/comp/2021/1-2/2

Jelen írás a világ legnevesebb egyetemi rangsoraira, az OECD éves jelentéseire, illetve az Eurostat adatira támaszkodva igyekszik igazolni egyrészt azt, hogy a versenyképes gazdaság versenyképes (felső)oktatást is igényel, másrészt, hogy a felsőoktatás minősége és a gazdasági fejlettség között szignifikáns összefüggés van. Továbbá, hogy ebben a folyamatban a minőségkultúra alakításán, iránymutatásain, segítő vizsgálódásán, a jó gyakorlatok összegzésén és építő javaslatok tételén keresztül a felsőoktatási minőségbiztosítási szervezetrendszernek kiemelkedő feladata és felelőssége van. Végül arra mutat rá, hogy az egyetemek és az ügynökségek szoros együttműködése a stakeholderekkel kiemelt terület, ami hosszabb távon hozzájárulhat egy sokkal inkább képesség alapú kimeneti rendszer térnyeréséhez. Kívánatosnak tartja továbbá az egyetemek és a tudományos kutatóhálózatok, kutatóintézetek kapcsolatának szorosabbá és élőbbé tételét (ahol nem az).

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: H52, I22, I23, I25, I26, O15

 1. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2009) – A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban, Brüsszel
 2. Aghion P. et al (2007): Why reform Europe’s Universities?, Bruegel Policy Brief 2007/04, Brussels
 3. Aghion P. et al (2008): Higher aspirations: An agenda for reforming European universities, Bruegel Blueprint Series Vol. 5., Brussels
 4. Attis D. (2010): Higher Education and the Future of U.S. Competitiveness. In R. N. Katz (Ed.), The Tower and the Cloud. EDUCAUSE Publications, 86. o.
 5. Chikán A. (2014): A felsőoktatás szerepe a nemzeti versenyképességben (Egy lehetséges gondolkodási keret) Educatio 2014/4, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
 6. Budapest, 586. o.
 7. Comparative analysis of the ESG 2015 and ESG 2005, Equip (Enhancing Quality Through Innovative Policy & Practice)
 8. Deadline with non-implementation – Final Report, BFUG Advisory Group 3, 2018.
 9. Fábri Gy. (2014): Legyőzik az egyetemi rangsorok a tudás világát? Educatio, 2014/4, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 597. o.
 10. Friedman M. (1996): Kapitalizmus és szabadság, Akadémia Kiadó, Budapest
 11. Gover A., Loukkola T., Sursock A. (2015): EUA Occasional Papers – ESG Part 1: Are universities ready? , European University Association, Brussels
 12. High Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013): Report to the European Commission on Improving the quality of teaching and learning
 13. in Europe’s higher education institutions
 14. McMahon W. W. (2010): The External Benefits of Education https://www.researchgate.net/publication/286620724_The_External_Benefits_of_Education/link/5894c96f4585158bf6e9571d/download
 15. Polónyi I. (2006): A felsőoktatás minősége és a gazdaság elvárásai, Magyar Minőség 16 (06), Folium, Budapest, 8. o.
 16. Polónyi I. (2016): A hazai emberi erőforrások ma és holnap, Educatio, 2016/4, Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet, Budapest, 482-486. o.
 17. Polónyi I. (2020): A felsőoktatás politikai gazdaságtana – Magyarország a 21. századi iskolázottsági és innovációs versenyben, Gondolat, Budapest, 85. o.
 18. Schultz T. (1983): Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 44-52. o.
 19. Streitwieser B. (2014): Internationalisation of Higher Education and Global Mobility. Oxford, Symposium Books https://doi.org/10.15730/books.87
 20. Török Á. – Konka B. (2020): A felsőoktatási rangsorkészítés tíz szakmai problémája – Módszertani megjegyzések, Statisztikai Szemle, 98. évfolyam 8. szám,
 21. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 911. o. https://doi.org/10.20311/stat2020.8.hu0909
 22. Wende M. V. (2009): European Responses to Global Competitiveness in Higher Education., Research & Occasional Paper Series: CSHE.7.09,
 23. University of California European Approach for Quality Assurrance of Joint Programmes (2015)
 24. The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015)
 25. Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area – Bucharest Communiqué (2012)
 26. http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%2031%20 (2015)--ENG--Final.pdf?utm_content=buffer49cdd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 27. http://www.shanghairanking.com/
 28. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
 29. https://cshe.berkeley.edu/sites/default/files/publications/2009_european_responses_to_global_competitiveness_in_higher_education.pdf
 30. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
 31. https://oecdedutoday.com/education-at-a-glance-2019-key-findings/
 32. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112243/jrc112243_legal_framework_digital_labour_platforms_final.pdf
 33. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
 34. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/educationataglance2019-dataandmethodology.htm
 35. https://www.researchgate.net/publication/286620724_The_External_Benefits_of_Education/link/5894c96f4585158bf6e9571d/download
 36. https://www.scimagojr.com/journalrank.php
 37. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
 38. https://www.topuniversities.com/university-rankingshttps://www.umultirank.org/about/methodology/indicators/
 39. https://www.umultirank.org/about/methodology/our-approach/
 40. https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/HU-Country-report-2019.pdf
 41. https://www.researchgate.net/publication/286620724_The_External_Benefits_of_Education/link/5894c96f4585158bf6e9571d/download
 42. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1599234618&id=id&accname=guest&checksum=138FAAE4C5905055F2997F1311395E0A