Recenziók

Fájdalmas szakítás – az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások és lehetséges következményeik: Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017, 276 oldal.

Megjelent:
December 14, 2018
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc

Copyright (c) 2018 Tibor Tőkés, László Erdey

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Tőkés, T., & Erdey, L. (2018). Fájdalmas szakítás – az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások és lehetséges következményeik: Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017, 276 oldal. Competitio, 17(1-2), 69-78. https://doi.org/10.21845/comp/2018/1-2/5
Absztrakt

Az Egyesült Királyságban 2017. június 23-án megtörtént az, amire az Európai Unió hatvan éves történetében tagállamok szintjén még nem volt példa. Egy ország
állampolgárai népszavazáson úgy döntöttek, el kívánják hagyni az integrációt. Természetesen az EU-ból való kilépésre az első precedenst 1985. február 1-én
a Dániához tartozó Grönland kilépése szolgáltatta, ám az Egyesült Királyság lesz az első tagállam, amely elhagyja az integrációt.

Hivatkozások
  1. Böcskei Elvira – Bács Zoltán – Fenyves Veronika – Tarnóczi Tibor (2015): Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében. Controller Info, 2015/3., 7–14. o.
  2. Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG–Orac Kiadó, Budapest.
  3. Horváth Zoltán – Ódor Bálint (2008): Az Európai Unió szerződéses reformja. HVG–Orac Kiadó, Budapest.
  4. OECD (2016): The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision. OECD Economic Policy Paper, April, No. 16
  5. A TANÁCS (EU) 2017/900 HATÁROZATA
  6. COM(2017) 830 Final. A Tanács határozata. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai Unióból való kilépésének szabályait
  7. meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i tanácsi határozat kiegészítéséről.