Tanulmányok

Mély vagy sekély integráció? A Mercosur és a NAFTA esete

Megjelent:
June 18, 2012
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Balkay, D., & Erdey, L. (2012). Mély vagy sekély integráció? A Mercosur és a NAFTA esete. Competitio, 11(1), 68-82. https://doi.org/10.21845/comp/2012/1/5
Absztrakt

Az 1960-as évek integrálódási folyamatának megindulása, majd intenzívebbé válása óta a nemzetközi kereskedelmi áramlások jelentős része zajlik ágazaton belül. A sima alkalmazkodás hipotézise (SAH) alapján az azonos iparágak közötti vagy – mélyebb dezaggregációs szinten vizsgálva – a termékek közötti kereskedelem alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel jár a tényezőpiacokon. A kereskedelmi integrációkkal együtt járó liberalizációs törekvések miatt intenzívebbé váló kereskedelem tendenciaszerűen az ágazaton belüli kereskedelem növekedését eredményezte, így a fentiek alapján a regionális integrációk
létrejötte együtt járt a tényezőpiaci alkalmazkodási költségek csökkenésével. A kereskedelem megváltozása fakadhat egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi változásokból. A két tényező elkülönített vizsgálata hozzájárul a kereskedelempolitikai gyakorlat jobb megértéséhez, valamint információt szolgáltat a
döntéshozók számára. Jelen tanulmány két különböző tényezőellátottságú, s az integráltság különböző fokán lévő (mély, illetve sekély) regionális integrációs tömörülést vizsgál, a Mercosurt és a NAFTA-t. Az ENSZ Comtrade adatbázisának SITC Rev.1 AG3 iparági szintű és HS92 AG6 termékszintű, bilaterális kereskedelmi adatainak felhasználásával elemzi az ágazaton belüli kereskedelem alakulását.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F13, F14, F15

Hivatkozások
 1. Alesina, A. – Barro, R. J. – Tenreyro, S. (2002): Optimal Currency Areas. NBER Working Paper 9072.
 2. Baier, S. L. – Bergstrand, J. H. (2007): Do free trade agreements actually increase members’ international trade? Journal of International Economics, Vol. 71:172–195.
 3. Behar, A. – Crivillé, L. C. i (2011): Does It Matter Who You Sign With? Comparing the Impacts of North-South and South-South Trade Agreements on Bilateral Trade. Policy Research Working Paper 5626, The World Bank, április.
 4. Brülhart, M. (1994): Marginal intra-industry trade: measurement and relevance for the pattern of industrial adjustment. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 130, 3:600–613.
 5. Brülhart, M. – Thorpe, M.(2000): Intra-industry trade and adjustment in Malaysia: puzzling evidence. Applied Economics Letters, Vol. 7, 729-733
 6. Duran, J.– Mulder, N.– Onodera, O. (2008): Trade Liberalisation and Economic Performance: Latin America versus East Asia 1970-2006. OECD Trade Policy Working Papers No.70, OECD Publishing.
 7. CEPAL (2001): Latin America and the Caribbean in the World Economy, 1999-2000. LC/G.2085-P, július, Santiago de Chile.
 8. Comtrade (2011): UN Comtrade Database, DESA/UNSD.
 9. Erdey László (2004): Az ágazaton belüli kereskedelem hatása az alkalmazkodási költségekre és a konjuktúraciklusok szinkronizációjára. Competitio, 3. évf., 3:61–82.
 10. Erdey László (2005): Hagyományos módszerek és új kihívások az ágazaton belüli kereskedelem mérésében. Statisztikai Szemle, 83. évf., 3:258–283.
 11. Erlat, G. – Erlat, H. (2006): Intraindustry Trade and Labour Market Adjustment in Turkey. Another Piece of Puzzling Evidence? Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 42, 5:5–27.
 12. Evans, D. – Gasiorek, M. – Ghoneim, A. – Haynes-Prempeh, M. – Holmes, P. – Iacovone, L. – Jackson, K. – Iwanow, T. – Robinson, S. – Rollo, J. (2006): Assessing Regional Trade Agreements with Developing Countries: Shallow and Deep Integration, Trade, Productivity, and Economic Performance. University of
 13. Sussex, DFID Project No. 04 5881.
 14. Faustino, H. C. (2010): Intra-Industry Trade and Labour Market Adjustment in the Automobile Industry. International Journal of Economics and Finance, Vol 2, 4:3–6.
 15. Fertő Imre. (2009): Labour Market Adjustment and Intra-Industry Trade: The effects of Association on the Hungarian Food Industry. Journal of Agricultural Economics, Vol. 60, 3:668–681.
 16. Fertő Imre – Soós Károly Attila (2010): Marginal intra-industry trade and adjustment costs in the first phase of transition. A Hungarian-Poilsh comparison. Journal of Economic Studies, Vol. 37, 5:495–504.
 17. Fontagné, L. – Freudenberg, M. (1997): Intra-Industry Trade Methodological Issues Reconsidered. CEPII document de travail, WP97-01. sz., Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, Párizs.
 18. Fontagné, L. – Freudenberg, M. – Gaulier, G. (2006): A Systematic Decomposition of World Trade into Horizontal and Vertical IIT. Review of World Economics, Vol. 142, 3:459–475.
 19. Frankel, J. – Stein. E. – Wei, S.-J. (1995): Trading blocs and the Americas: the natural, the unnatural, and the super-natural. Journal of Developmental Economics, Vol. 47, 1:61–95.
 20. Ghoneim, A. F. – Gonzalez, J. L. – Parra, M. M. – Péridy, N. (2011): Shallow versus Deep Integration between Mediterranean Countries and the WU within the Mediterranean Region. CASE Network Reports, No. 96.
 21. Grubel, H. G. – Lloyd, P. J. (1975): Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. Macmillan Press, London.
 22. Hoekman, B. (1998): Free Trade and Deep Integration. Antidumping and Antitrust in Regional Agreements. World Bank, Policy Research Working Paper 1950.
 23. Hoekman, B. – Konan, D. E. (1999): Deep Integration, Nondiscrimination, and Euro-Mediterranean Free Trade. World Bank, Policy Research Working Paper 2130.
 24. Hufbauer, G. C. – Chilas, J. (1974): Specialization by Industrial Countries: Extent and Consequences. Megjelent: Giersch, H. (szerk.): The International Division of Labour: Problems and Perspectives. Tubingen: J.C.B. Mohr:3–38.
 25. Lawrence, R. Z. (1996): Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration. The Brookings Institution, Washington D.C.
 26. Leitão, N. C. (2011): Intra-industry Trade, Knowledge and Adjustment Costs. Journal of Applied Sciences, Vol. 11, 14:2652–2656.
 27. Thorpe, M. – Leitão, N. C. (2012): Marginal Intra-Industry Trade and Adjustment Costs: The Australian Experience. Economic Papers, Vol. 31, 1:123–131.
 28. Lipson, C. (1982): The Transformation of Trade: the Sources and Effects of Regime Change. International Organisation, 36. évf. 2: 417-455.
 29. Marvel, H. P.– Ray, E. J. (1987): Intraindustry Trade: Sources and Effects on Protection. Journal of Political Economy, Vol. 95, 6:1278–1291.
 30. NAFTA Secretariat (2012), http://www.nafta-sec-alena.org Letöltve: 2012.04.16.
 31. Shelburne, R. C. (1993): Changing trade patterns and the intra-industry trade index: A note. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 129, 4:829–833.
 32. Stiglitz, J. E. (1987): The causes and consequences of the dependence of quality on price. Journal of Economic Literature, Vol. 25, 1:1–48.
 33. World Bank (2012), http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL Letöltve: 2012.04.16.
 34. WTO (2011): International Trade Statistics 2011. WTO Publications, Genf.
 35. Zahniser, S. – Roe, A. (2011): NAFTA at 17: Full Implementation Leads to Increased Trade and Integration. WRS.11-01, USDA, Economic Research Service, március.