szeptember 13, 2019

Tartalomjegyzék

Pusztai Gabriella, Fónai Mihály, Bocsi Veronika
A társadalmi státus transzmissziója és a felsőoktatási lemorzsolódás 5

Csók Cintia
A felsőoktatás felelőssége 24

Hrabéczy Anett
Sajátos nevelési igényű hallgatók tanulmányi eredményességét befolyásoló tényezők feltárása egy interjús kutatás tükrében 31

Ceglédi Tímea
Potyázók, anómiások, rituális perzisztensek és célorientált perzisztensek. A hallgatói lemorzsolódás szokatlan veszélyei 45

Kovács Klára, Müller Anetta
Rizikó-magatartással jellemezhető hallgatók tanulmányi kockázatai 63

Kristóf Zsolt, Varga Anita
Oktatók és facilitátorok különböző oktatási terekben 79

Marjai Kamilla
Autizmusban érintett tanulók körében alkalmazható anti-bullying megközelítés egy szakirodalmi áttekintés tükrében 95

Ludescher Gabriella
Határmenti ifjúság gazdasági és társadalmi viszonyulása a térséghez 109

Pázmány Viktória
RECENZIÓ a „Lemorzsolódott hallgatók 2018” című tanulmánykötetről 124Contents

Gabriella Pusztai, Mihály Fónai, Veronika Bocsi
The transmission of social status and dropping out from higher education. 5

Cintia Csók
The responsibility of higher education 24

Anett Hrabéczy
Discovering factors influencing study success of students with disabilities and learning difficulties in an interview study 31

Tímea Ceglédi
Freeloaders, anomic students, ritual persistent students and goal-oriented persistent students. Unusual risks in higher educational students’ dropout. 45

Klára Kovács, Anetta Müller
Academic risks of students characterized by risk-behaviour 63

Zsolt Kristóf, Anita Varga
Teachers and facilitators in different teaching spaces 79

Kamilla Marjai
Anti-bullying approach applied among children with autism spectrum disorder in light of a professional literate review 95

Gabriella Ludescher
The Economic and Social Attitude of Young People to the Border Regions Where They Live. 109

Viktória Pázmány
A review on Higher Educational Students' Dropout 2018 124