Lektorálási szempontok

AMS - Acta Medicinae et Sociologica
lektorálási szempontok
 
A mű címe:
 
 
Érthetőség
 
 1. A kézirat szabatosan, világosan és tömören van-e megírva?     IGEN/NEM
 2. Szaknyelvi szempontból kifogástalan-e a kézirat megfogalmazása? IGEN/NEM
 3. Megfelelő-e a kézirat felépítése? IGEN/NEM
 4. Vannak-e tömöríthető, összevonható vagy elhagyható (pl. ismétlődő) részek a szövegben, az ábrák, a táblázatok, az idézetek között?  IGEN/NEM
  (Ha igen, kérjük, jelölje ezeket a részeket a kéziratban, szükség esetén a lektorálási szempontok jelen pontja alatt.)
 5. Vannak-e részletesebben kibontandó részek a szövegben? IGEN/NEM
  (Ha igen, kérjük, jelölje ezeket a részeket a kéziratban, szükség esetén a lektorálási szempontok jelen pontja alatt.)
 
Újszerűség
 1. Tartalmaz-e eredeti, új szakmai/módszertani/tudományos eredményeket a beküldött írás?  IGEN/NEM
 2. Aktuális-e a szakma művelői számára? IGEN/NEM
 3. Eredeti-e a közlemény? IGEN/NEM 
  (Azonos tartalommal megjelent-e máshol?)
 
Közérdekűség
 1. Eléri-e a munka az azonos műfajú közlemények átlagos nemzetközi színvonalát? IGEN/NEM
  (Nincsenek-e benne túlhaladott, nyilvánvalóan téves, szakszerűtlen, nem eléggé alátámasztott, spekulatív részek, nem bizonyított feltételezések stb.)
 2. Széles körű szakmai érdeklődésre tarthat-e számot? IGEN/NEM
 
Kongruencia (a tartalom és a kifejezésmód illeszkedése)
 1. Meggyőzőek-e az érvelések, megalapozottak, logikusak-e a következtetések? IGEN/NEM
 2. Az idézetek a tárgyhoz tartozóak, pontosak és indokoltak-e? IGEN/NEM
 3. Vannak-e fölösleges hivatkozások, hiányoznak-e a téma szempontjából elvárható hivatkozások?  IGEN/NEM
  (Ha igen, kérjük, jelölje ezeket a részeket a kéziratban, szükség esetén a lektorálási szempontok jelen pontja alatt.)
 4. Az ábrák, táblázatok, illusztráló elemek odaillők, szükségesek és áttekinthetők-e?  IGEN/NEM
 5. A cím eléggé informatív-e, és fedi-e a kézirat tartalmát? IGEN/NEM
 6. A tartalmi összefoglaló eléggé informatív-e, és kifejezi-e a kézirat tartalmát? IGEN/NEM
 
JAVASLAT (a megfelelő aláhúzandó):
 
A kézirat közölhető -
 1. a benyújtott formában, változtatás nélkül
 2. kisebb módosítások, javítások után
 3. átdolgozva és/vagy alapos tömörítés után
 
B)-hez: Módosítási javaslatok:
Javítási javaslatok:
(mindkettő jelölhető a szövegben vagy kifejthető itt)
 
C)-hez: Szempontok az átdolgozáshoz:
Javaslatok a tömörítés módjára:
(mindkettő jelölhető a szövegben vagy kifejthető itt)
 
 
A kézirat nem közölhető
Indoklás:
 
 
További észrevételek, javaslatok, megjegyzések (pontokba szedve):
 
Dátum:
 
Határidő: 10 nap.