Hivatalos adatok

Acta Medicinae et Sociologica

Alapítás éve: 2010
Alapító-főszerkesztő: Kiss János

Főszerkesztő: R. Fedor Anita
Főszerkesztő-helyettes: Fónai Mihály
Szerkesztők: Jávorné Erdei Renáta, Kovács-Nagy Klára, Nádasdi Kristóf Zsolt, Takács Péter, Sárváry Andrea, Pázmány Viktória

 

Szerkesztőségi titkár: Balla Petra, Tóth Anikó Panna

Olvasószerkesztő: Páll Andrea

Angol nyelvi olvasószerkesztő: Tilki Ágnes

 

Szerkesztőbizottság: Bernáth Krisztina (Románia), Kiss János, Fábián Gergely, Móré Mariann, Rákóczi Ildikó, Lukácskó Zsolt, Sárváry Attila, Sántha Ágnes (Románia), Elen Csikai (USA), Marzanna Farnicka (Lengyelország), David Urban (Csehország), Pogány Magdolna, Flóra Gábor (Románia), Bódi Ferenc, Irina Kozubovska (Ukrajna)

Tudományos tanácsadók:
Adrian Hatos, Láczay Magdolna, Muszbek László, Pethő Attila, Semsei Imre, Valeria Totova (Csehország) Hanna Liberska (Lengyelország), Varga Csaba

Felelős kiadó:
Dr. habil. Móré Marianna
dékán, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel.: (42) 404-411, Fax: (42) 408-656

e-mail: acta.m.s@foh.unideb.hu
honlap: http://ams.foh.unideb.hu/
Nyomdai előkészítés: Kirilla György

ISSN 2062-0284 (Nyomtatott)
ISSN 2559-866X (Online)

Folyóiratunk eddig számai az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus periodika adatbázisában on-line megtekinthetők: http://epa.oszk.hu/02500/02535#