Szerzőink figyelmébe

Szerzőink figyelmébe
 
Folyóiratunkban kizárólag a lap jellegének megfelelő, másutt nem közölt tanulmányt jelentetünk meg, magyar és angol nyelven, anonim lektorálást követően. A megjelentetni kívánt cikkek terjedelme nagyjából egy szerzői ívet tegyen ki. Ez kb. 14-16 A/4-es oldalnak felel meg, mely nagyjából 45.000 karakter, szóközzel együtt. Ettől olykor lehet rövidebb, és csak igen indokolt esetben haladja meg a fenti mértéket. Kizárólag fekete-fehér ábrákat, táblázatokat alkalmazzanak – a grafikonok esetében kérjük a grafikont alkotó adatok dokumentumát (pl. .xls file) külön csatolni, az esetleges szerkesztési problémák orvosolhatósága céljából. A kéziratot, valamint a lentebb felsorolt mellékleteket elektronikus változatban, külön-külön file-ban juttassák el a szerkesztőbizottság vezetőjéhez: Dr. Kiss János, acta.m.s@foh.unideb.hu
 
  1. A tanulmány (12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, az ábrákat a szövegbe ágyazva, vagy külön mellékletben, de a szövegben beazonosítható jelöléssel, számozással)
  2. A grafiokonok alapjául szolgáló adatokat tartalmazó file.
  3. Képek, ábrák esetében kérjük külön adatállományban mellékelni azokat. A beküldött kép legalább 300 dpi felbontású legyen.
  4. A tanulmány angol és magyar nyelvű absztraktja – nem magyar anyanyelvű szerzők esetében a magyar absztrakt elkészítését a szerkesztőség az angol absztrakt alapján vállalja. Az absztraktot ugyancsak angol és magyar nyelvű kulcsszavak gyűjteménye egészítse ki. 
  5. A szerző rövid (3-5 mondatos) bemutatása, életrajza.
  6. A szerző nyilatkozata, hogy a közölni kívánt tanulmánya máshol nem jelent meg.
 
Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben a következők szerint tüntessék fel: 
 
Az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük összeállítani, mely a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a tanulmányban hivatkozott teljes irodalmat. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet, illetve feltétlenül tartalmazzon minden hivatkozott munkát. Az irodalmi hivatkozások kizárólag elfogadott formái (a feltüntetett központozással) a következők:

Az irodalomjegyzékben a szerző vezetékneve, valamint keresztnevének kezdőbetűje, magyar szerzők esetében a teljes keresztnév szerepeljen.

Az „ Acta medicinae et sociologiae” szerkesztőbizottsága