Évf. 13 szám 34 (2022)
Cikkek

Roma foglalkoztatás - hátrányos helyzet – munkaerőpiaci bizonytalanság

Megjelent május 31, 2022
Anita R. Fedor
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Rita Zakor-Broda
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Petra V. Balla
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
PDF

APA

R. Fedor, A., Zakor-Broda, R., & V. Balla, P. (2022). Roma foglalkoztatás - hátrányos helyzet – munkaerőpiaci bizonytalanság. Acta Medicinae Et Sociologica, 13(34), 90–111. https://doi.org/10.19055/ams.2022.05/31/5

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémái igen összetettek, vizsgálatuk többdimenziós, interdiszciplináris megközelítést igényel. Tanulmányunkban egy 2021-ben az életminőség több dimenziójában lebonyolított telepi körülmények között élő, elsősorban roma helyi társadalom foglalkoztatással összefüggő eredményeit mutatjuk be. Az érintett célcsoport foglalkoztatási jellemzők mellett a munkavállalási attitűdöket, a munkaérték preferenciákat és ehhez kapcsolódóan a nemi és társadalmi szerepekhez való viszonyukat tártuk fel. Eredményeink kedvező változást mutatnak a helyi társadalom foglalkoztatási helyzetében, bár az általános munkaerőpiaci bizonytalanság továbbra is tetten érhető.