Évf. 9 szám 1 (2019)
Jogpolitika

A társadalmi közfelelősség kérdései Nagy-Britanniában és Magyarországon

Megjelent december 19, 2019
Nóra Jakab
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete
Bio
Zsófia Ráczi
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
PDF

APA

Jakab, N., & Ráczi, Z. (2019). A társadalmi közfelelősség kérdései Nagy-Britanniában és Magyarországon. Pro Futuro, 9(1), 122-136. https://doi.org/10.26521/Profuturo/1/2019/3908

A társadalmi felelősségvállalás jelentős fejlődésen ment át az elmúlt években. A koncepció szépen lassan az élet minden területére, személyes életünkbe, a gazdasági szférába és végül a közszférába is sikeresen utat tört magának. Jelenleg számos állam küzd bizonyítottan problémákkal a közszférában, és a társadalmi közfelelősség egyike azoknak az irányvonalaknak, amelyek mentén egy átfogó közigazgatási reformot el lehetne indítani. A tanulmányban a társadalmi közfelelősség brit és magyar megoldásait vizsgáljuk meg. Az Egyesült Királyság példája habár előttünk áll, nem biztos, hogy az alapvető jogrendszerbeli és gondolkodásmódbeli különbségek miatt a többi európai ország számára ugyanaz lesz a megfelelő út a PSR megvalósítása felé, ami az angolszász királyságban működőképes.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.
  1. BAKONYI József: A közbeszerzés mint meghatározó gazdasági kategória kialakulása, a fenntarthatósági igény megjelenése a közbeszerzésekben. In. : Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában. PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2015., 72-81.
  2. BARNA Orsolya: Fenntarthatósági kezdeményezések a magyar jogi környezetben. In. : Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában. PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2015.,102-103.
  3. BOWEN, Howard R.: Social responsibilities of the businessman. Harper & Row, New York, 1953, 10-56. https://doi.org/10.2307/j.ctt20q1w8f.1
  4. DAVIS, S. López – RIVES, L. Marín – De MAYA, S. Ruiz: Introducing Personal Social Responsibility as a key element to upgrade CSR. Spanish Journal of Marketing – ESIC, 2017/2, 146-163. https://doi.org/10.1016/j.sjme.2017.04.001
  5. JABANG, Sarr-William: An investigation into the use of public procurement and commissioning to deliver community (societal) value. PhD értekezés, 2016, 15-18.
  6. KHAZBAK, Rana: Social Value in Procurement, NLGN, WSP Birmingham, 2016. In. https://www.base-uk.org/sites/default/files/news/Social-Value-in-Procurement_EVENT-WRITEUP.pdf (2018.10.25.)
  7. LUKÁCS Tibor: A Közbeszerzési Hatóság előtt álló fenntarthatósági kihívások az Európai Unió új közbeszerzési irányelvei alapján. In. : Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában. PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2015., 89-92.