Évf. 20 szám 1 (2015): Siroki Zoltán emlékszám
Eredeti közlemények

Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája és elterjedési mintázata

Megjelent január 1, 2015
Éva Biró
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
Judit Bódis
Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
PDF

APA

Biró, Éva, & Bódis, J. (2015). Sallangvirág (Himantoglossum) fajok virágzás-fenológiája és elterjedési mintázata. Kitaibelia, 20(1), 157–167. https://doi.org/10.17542/kit.20.157

A sallangvirág (Himantoglossum) nemzetség fajai között – az Orchidaceae család több csoportjától eltérően – igen ritkák a hibridek. Ennek részben oka lehet a fajok egymással át nem fedő elterjedése, és a fajok eltérő virágzási ideje. Jelen közleményben a nemzetség fajainak elterjedési és virágzásfenológiai sajátságait igyekeztünk számszerűsíteni pontosan datált, virágzó állapotot reprezentáló herbáriumi lapok és irodalmi adatok (nyomtatásban vagy a világhálón publikált fényképek) alapján. Összesen 12 faj 1001 adatát gyűjtöttük össze. Hat taxon (H. adriaticum, H. caprinum, H. comperianum, H. hircinum, H. jankae, H. robertianum) esetében volt elegendő adat részletesebb elemzésekre, amely során megállapítottuk az egyes fajok átlagos virágzási középnapját és a virágzási időszak hosszát. A feldolgozott források alapján csak a H. formosum, H. galilaeum és a H. metlesicsianum elterjedési területe nem érintkezik más Himantoglossum fajjal, a többi legalább egy másik fajjal átfedő elterjedési területtel rendelkezik. 55 fajpárt vizsgálva a virágzási időben lévő különbségek 21 fajpár esetében nem voltak szignifikánsak, melyek közül csak öt fajpár (H. comperianum - H. caprinumH. montis-tauri - H. comperianum, H. hircinum - H. adriaticumH. montis-tauri - H. caprinum és H. jankae - H. calcaratum) rendelkezik átfedő elterjedési területtel. Ezek közül három fajpárnál találtunk hibridre vonatkozó adatot. Eredményeink alapján a sallangvirág nemzetség esetében a hibridizáció kizárásában a fenológiai izoláció játszik nagyobb szerepet.