Évf. 2 szám 1 (2003)
Tanulmányok

A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon

Megjelent január 13, 2021
Imre Fertő
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet
PDF

APA

Fertő, I. (2021). A magyar agrárkereskedelem dinamikája a világpiacon. Competitio, 2(1), 26–35. https://doi.org/10.21845/comp/2003/1/3

A tanulmány Magyarország agrárkereskedelmi szerkezetének dinamikáját vizsgálja meg 1990 és 2000 között, egy újonnan kidolgozott empirikus módszert alkalmazva a magyar agrárkereskedelem szerkezete dinamikájának elemzésére. A kereskedelem specializációjának mérésére a klasszikus Balassa (B) indexet, illetve annak szimmetrikus transzformációját használtuk. A B indexek eloszlásának vizsgálata arra utal, hogy nem növekedett hazánk specializációja a kilencvenes években. A B indexek közelebbi elemzése azt mutatja, hogy azok konvergáltak egymáshoz a vizsgált időszakban. Továbbá meglehetősen nagy annak a valószínűsége, hogy egy termékcsoport specializációja csökkenjen, míg annak növekedésére alig van esély. Végezetül, eredményeink nem támogatják az önmegerősítő mechanizmus létét, amely mellett olyan erősen érvel az endogén növekedés és kereskedelemelmélet egyik része.