Évf. 10 szám 1 (2011)
Tanulmányok

A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák

Megjelent június 20, 2011
Tamás Prugberger
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
Zoltán Nagy
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
PDF

APA

Prugberger, T., & Nagy, Z. (2011). A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák. Competitio, 10(1), 44–51. https://doi.org/10.21845/comp/2011/1/4

A tanulmány a jogi szabályozás szemszögéből vizsgálja a hitelezés gyakorlati és elméleti problémáit. Az 1990-es éveket követően Magyarországon is kialakult a fogyasztói társadalmi modell, amihez egy elég
széleskörű fogyasztói hitelezési tevékenység társult. A hitelnyújtás szabályozása azonban sok területen hiányos volt, a fogyasztóvédelem szűkkörűen érvényesült a pénzügyi szolgáltatások piacán. Az adósok
kiszolgáltatottak voltak a pénzügyi intézményeknek, amelyek az adósok jogait erősen korlátozó szerződési gyakorlatot vezettek be. A gazdasági válság, a nem fizető adósok jelentős száma társadalmi problémaként jelentkezett a döntéshozók számára. Ez arra késztetett, hogy megreformálják a hitelezési szabályokat, és erősítsék a fogyasztók védelmét ezen a területen.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: K 30

 1. Bülow, Peter (199)3: Recht der Kreditsicherheiten, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg.
 2. Csák Csilla – Nagy Zoltán (2005.): Hitelezői érdekek érvényesítésének problémái a felszámolása eljárásban. In: Miskolczi Bodnár Péter – Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás
 3. reformja, Novotni Alapítvány, Miskolc.
 4. Kaposy Zsuzsa (2009): Szabályozás és útkeresés, Banking 2009/1. sz. www.bankarkepzo.hu
 5. Erdős Mihály – Mérő Katalin (2008): A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése, Hitelintézeti Szemle, 2008/5. sz.
 6. Károlyi Géza – Prugberger Tamás (2005): A magyar fizetésképtelenségi jog hatályos szabályozásának kritikai értékelése a nyugat-európai rendszerek szabályozásának kritikai értékelése a nyugat-európai
 7. rendszerek tükrében. In: Miskolczi Bodnár Péter – Prugberger Tamás (2005) Szerk.: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja, Novotni Alapítvány, Miskolc.
 8. Nagy Zoltán (2009): A faktoring, HVG-ORAC Kft., Budapest, 2009.
 9. Nagy Zoltán (2010): A gazdasági válság hatása a pénzügyi intézmények és szolgáltatások szabályozására, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVIII., Miskolc University Press, Miskolc, 2010.
 10. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről
 11. /2010. (III.25.) Kormány rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról
 12. /2010. (III.25.) Kormány rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről
 13. /2009. (XII.30.) Kormány rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételéről és a hitelképesség vizsgálatáról
 14. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 15. /2009. (VI.24.) Kormány rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról