Évf. 6 szám 2 (2007)

Tanulmányok

A faktoring intézményi háttere

Megjelent január 11, 2021
Szerző
Nagy Zoltán
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
faktoring faktorház pénzügyi intézmény pénzügyi vállalkozás bankrendszer
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Nagy, Z. (2021). A faktoring intézményi háttere. Competitio, 6(2), 71–96. https://doi.org/10.21845/comp/2007/2/4

A tanulmány a faktoring-tevékenység szemszögéből vizsgálja meg a hazai pénzügyi intézményrendszert. A tisztább fogalomértelmezés érdekében a tanulmány összeveti a jogi és a közgazdasági fogalomhasználatot, bemutatja a pénzügyi közvetítő rendszer, bankrendszer, pénzügyi intézményrendszer elhatárolását. Vázolja a faktoring intézményi szabályozásának ellentmondásait, a pénzügyi tevékenység szabályozásának magyar fejlődésttörténetét az 1970-es évektől napjainkig. A szabályozási hiányosságok felvetése mellett a jogszabályok módosítására többféle alternatív megoldást is javasol az értekezés, ezzel is rámutatva a faktoring-tevékenység jelentőségére. Elemzésében kitér a külföldi és hazai gyakorlati tapasztalatokra egyaránt, amelyek szintén megalapozhatják a jövőbeni jogi szabályozást, választ adva a tanulmányban felvetett, az intézményi strukturát érintő kérdésekre.