Évf. 13 szám 1 (2014)

Tanulmányok

Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi Régió kkv-szektorában?

Megjelent június 16, 2014
Szerzők
Takácsné György Katalin
Károly Róbert Főiskola
, Takács István
Károly Róbert Főiskola
Megtekintés
Kulcsszavak
innováció finanszírozás piac stratégia együttműködés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Takácsné György, K., & Takács, I. (2014). Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi Régió kkv-szektorában?. Competitio, 13(1), 88–100. https://doi.org/10.21845/comp/2014/1/6

A kis- és középvállalkozások gazdasági jelentősége regionális eltérő. A kutatás az Észak-magyarországi Régióban működő vállalkozások körében 2011 őszén lefolytatott felmérés alapján foglalja össze a változásokra történő reagálásuk, stratégiai gondolkodásuk és innovációs képességük összefüggéseit. A régióra jellemző az alacsony gazdasági aktivitás, az ipari tevékenységet végző kkv-k országos átlagnál
alacsonyabb aránya, a magas munkanélküliség, valamint az alacsony szakképzettségűek magas aránya. A vizsgált vállalkozások körében nem volt kimutatható a tudatos jövőalkotás, sokkal inkább a stratégiai
gondolkodás hiánya jellemző. A tudatos stratégiaépítők az ágazati átlagot elérő vagy azt meghaladó jövedelmezőségről számoltak be. Összefüggést mutattunk ki a stratégiáról alkotott ismeretek mélysége
és a formalizált stratégia megléte között, ami az oktatás szerepére hívja fel a figyelmet. A kkv-szektor szereplői megerősödésének egyik kulcseleme – a stratégiai gondolkodás mellett – a folyamatos megújulás, az innovativitás, illetve a ágazati legjobb gyakorlat figyelése, adaptálása: az imitáció.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D220

Hivatkozások
Belyó Pál – Becsei József – Böcskei Elvira (2008): Kis- és középvállalkozások fejlődési tendenciái. Fejlesztés és Finanszírozás No. 1:63–72.
Benke Zoltán (2010): Kis- és középvállalkozások válaszúton: Versenyképesség, innováció, nemzetköziesedés. Pénzügy Kutató Zrt. 2. Munkaértekezlet, Pécs.
Bessant, J. (2003): High Involvement Innovation: Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change. Wiley, Hoboken.
Boda György (2005): A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre. http://www.kgt.bme.hu/doktori/phds/boda_gy.pdf, Letöltve: 2011. 09. 25.
Bőgel György (1998): A vállalati szervezet és az innováció. In: Inzelt Annamária (1998): Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. Műszaki Könyvkiadó, Magyar Minőség Társaság, Budapest:184–207.
Bray, S. (1995): Total Innovation: How to develop the products and services that your Customers want. Pitman Publishing. London.
Capello, R. – Faggian, A. (2005): Collective learning and relational capital in local innovation processes. Regional Studies, Vol. 39, No. 1:75–87.
Currie, D. – Levine, P. – Pearlman, J. – Chui, M. (1999): Phases of imitation and innovation in a NorthSouth endogenous growth model. Oxford Economic Papers, Vol. 51, No. 1:60–88.
Csath Magdolna (2004): Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Chikán Attila – Czakó Erzsébet (2009): Versenyben a világgal. Vállalatok versenyképessége az új évezred küszöbén. Akadémia Kiadó, Budapest.
Csesznák Anita – Wimmer Ágnes (2011): Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában – A „Versenyben a világgal” kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése. Műhelytanulmány. BCE, Budapest.
Drucker, P. F. (1991): The New Productivity Challenge. Harward Business Review, Vol. 69, No. 6.
Drucker, P. F. (2012): Creativity – The Discipline of Innovation. http://www.scribd.com/doc/5579/CreativityThe-Discipline-of-Innovation-By-Drucker-Peter.
Glass, A. J. (1997): Product cycles and market penetration. International Economic Review, Vol. 38, No. 4:865–891.
Hax, A. – Majluf, N. S. (1991): The Strategy Concept and Process. A Pragmatic Approach. Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey.
Henkey István – Kürtösi Zsófia – Vilmányi Márton (2011): Vezetői hatástöbbszörözés a vállalati innovációban, avagy a vezetés minősége, mint a vállalati innováció motorja. CEO Magazin, Vol. 12, No. 2:8–14.
Hoványi Gábor (2008): Vállalati kultúra, üzleti stratégia és versenyképesség. Vezetéstudomány, Vol. 39, No. 11:2–10.
Jarjabka Ákos – Lóránd Balázs (2010): Az innováció alapjai és megjelenési területei. Jegyzet. Pécs.
Karda László (2009): A kis- és középvállalatok stratégiai vezetése. PhD értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
Kállay László – Imreh Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó, Budapest.
Kállay László (2011): KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás. Műhelytanulmány. BCE, Budapest.
Kerepesi Katalin – Opitz Éva – Tóth Arnold (2006): Változások a magyar kis- és közepes vállalkozások nemzetközi versenyképességének kritériumaiban és gazdálkodásának külső feltételeiben. Tudományos
Közlemények, No. 14–15:21–30.
Kolodko, G. W. (2009): Megatrendek. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Kotler, P. (2004): Marketing menedzsment. Műszaki Kiadó, Budapest.
Laáb Ágnes (2009): Hogyan lehet értékelni a cégek kompetenciavagyonát? Complex Kiadó, Budapest, Vezetői számvitel, módszertani füzetek, október:51–61.
Leskó Tamás – Kissné Kovács Eszter – Korányi Daniella (2007): A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája. Közigazgatási és szakmai érdekképviseleti egyeztetésre bocsátott tervezet. GKM, Budapest.
Lukovics Miklós (2005): Innovációs képesség: a regionális gazdaságfejlesztés alapja. JATEPress, Szeged.
KSH (2012): Magyar Statisztikai Évkönyv. 2011. KSH, Budapest.
Miles, R. E. – Miles, G. – Snow, C. C. (2006): Collaborative Entrepreneurship: a business model for continuous innovation. Organizatzional Dynamic, Vol. 35, No. 1:1–11.
Némethné Gál Aandrea (2010): A kis- és középvállalkozások versenyképessége – egy lehetséges elemzési keretrendszer. Közgazdasági Szemle, Vol. 57, No. 2:181–193.
OECD (2005): Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition. OECD, Paris.
Pakucs János (szerk.) (2003): Az innováció hatása a nemzeti jövedelemre növekedésére. Magyar Innovációs Szövetség, Budapest.
Pakucs János – Papanek Gábor (szerk.) (2010): Innovációs menedzsment kézikönyv. Magyar Innovációs Szövetség, Budapest http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf, Letöltve: 2010. 11. 27.
Papanek Gábor (2010): A gyorsan növekvő magyar kkv-k: a gazdaság potenciális motorjai. Közgazdasági Szemle, Vol. 57, No. 4:354–370.
Rogers, E. M. (1962): Diffusion of innovations. 5th ed. Free Press, New York.
Salamonné Huszty Anna (2000): Jövőkép és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, Budapest.
Salamonné Huszty Anna (2006): Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése. Competitio, Vol. 5, No. 1:59–76.
Salamonné Huszty Anna (2008): Fejlődési ciklusok és stratégiák a magyarországi kis- és középvállalkozások gyakorlatában. Tudományos Közlemények, No. 19:19–44.
Salamonné Huszty Anna (2009): Stratégiák és üzleti modellek a magyarországi kis- és középvállalkozások gyakorlatában. CEO Magazin, Vol. 10, No. 1:9–15.
Schumpeter, J. A. (1939): Business Cycles. McGraw-Hill, New York.
Somogyi Miklós (2011): Az okos emberek buta országából lehetünk-e Európa leginnovatívabb nemzete? http://www.veniens.hu/vallalatepito/2011/09/15/a-gazdasagi-felzarkozas-legjobb-lehetosege-azinnovacio/, Letöltve: 2012. 11. 03.
Szalai Ibolya – Opitz Éva (2007): Az uniós csatlakozás hatása a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességére. Tudományos Közlemények, No. 17:237–242.
Takács-György Katalin – Takács István (2011): Global challenges and local answers by the SMEs in the North Hungarian Region – Role of strategic thinking. Studai Universitas Babeş-Bolyai Negotia, Cluj Napoca.
Takácsné György Katalin – Takács István (2012): Az innováció és a stratégiai gondolkodás szerepe – a kkv-szektor válaszai a gazdasági válságra az Észak-magyarországi Régióban. In: Balázs Judit, Székely Csaba (szerk.): Változó környezet - Innovatív stratégiák: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron:1310–1321.
Vecsenyi János (2010): A kis- és középvállalatok növekedési kihívásai. Harward Business Review – magyar kiadás, Vol. 13, No. 1:32–41.