Aktuális szám

6. évf. , 3. szám (2021)

Megjelent november 19, 2021

##issue.tableOfContents##


Csalások a pénzügyi ágazatokban

A társadalmi erőforrásokért folyó vetélkedés arra ösztönzi a gazdasági szereplőket, hogy a gazdasági előnyszerzés érdekében megszegjék az etikai alapokon nyugvó üzleti szabályokat.

A digitalizált adatok egyre bonyolultabbá teszik azok valósságtartamának ellenőrzését. A Wirecard-botrány és a COVID-19 válsá...g hatására átalakul majd a körülöttünk lévő környezet, megváltozik a világról alkotott gondolkodásunk, felgyorsítja a digitalizációs eszközökkel előállított adatok lehetséges kontrolljának vitáit, a nemzetközi számvitel minél szélesebb körű bevezetésének problémakörét.

A 2007-es gazdasági válság óta általánosságban és mérhetően növekszik a csalások lehetőségének mértéke az állami megrendelések, az építőipar, az ingatlankereskedelem, az olaj- és gázipar, a nehézipar és a bányászat, illetve a pénzügyi ágazatokban, amelyeket az egyes országok kormányai új adózási-ellenőrzési módszerek felhasználásával próbálnak megakadályozni. A COVID-19 járvány következtében feltehetően megvalósuló gazdasági válság stagnáló gazdaságaiban majd egyre kevesebb megrendelésen osztoznak a szereplők, a verseny erősödése következtében pedig fokozódik a csalás lehetősége vagy kényszere. A válságok vagy a pénzügyi szektorban kezdődnek vagy az az egyik károsultja, elszenvedője lesz. Az elmúlt évtizedekben a pénzügyi botrányok miatt ugyan nem rendült meg a bizalom a pénzügyi szektor iránt, de sérült azon általánosan elfogadott közvélekedés, hogy a pénzügyi szektor szigorúan szabályozottsága miatt a csalásokkal nem érintett, nem fertőzött terület. A pénzügyi szektort érintő nemzetközi események rámutattak arra, hogy a pénzügyi szervezetekben a cég törvényes működését biztosító belső eljárásrendek nem akadályozták meg a belső visszaéléseket, mert az elkövetésben közreműködők egy része az irányítók közül került ki.

Az általánosítások miatt a pénzügyi botrányokban közvetlenül nem érintett pénzügyi és ellenőrző szervezetek integritását is jelentős érdeksérelem éri, a bizalmat csak közös erőfeszítéssel, törvényi szigorításokkal, annak megfelelő kommunikációjával sikerülhet ismét helyreállítani.

 

Teljes absztrakt mutatása
42
20

Gépészeti és járműmérnöki tudományok

LSI with Support Vector Machine for Text Categorization – a practical example with Python

Artificial intelligence is becoming a powerful tool of modernity science, there is even a science consensus about how our society is turning to a data-driven society. Machine learning is a branch of Artificial intelligence that has the ability to learn from data and understand its behavers. Python programmin...g language aiming the challenges of this new era is becoming one of the most popular languages for general programming and scientific computing. Keeping all this new era circumstances in mind, this article has as a goal to show one example of how to use one supervised machine learning method, Support Vector Machine, and to predict movie’s genre according to its description using the programming language of the moment, python. Firstly, Omdb official API was used to gather data about movies, then tuned Support Vector Machine model for Latent semantic indexing capable of predicting movies genres according to its plot was coded. The performance of the model occurred to be satisfactory considering the small dataset used and the occurrence of movies with hybrid genres. Testing the model with larger dataset and using multi-label classification models were purposed to improve the model.

Teljes absztrakt mutatása
29
24

Kultúrmérnöki tudományok

Urban Transportation Problems Urban Transportation Problems and Issues in Homs-Syria: Analytical Study of the Current Condition and Proposing Future Solutions

Cities in the north middle east are known for their past and old valuable heritage, with a complex master plan of each one. Homs city is Syria is one of them, it has a history dates back to 2000B.C. with a unique formation of the city. However, the urban area of Homs has a very distinctive characteristics, but unfortunately it suffers from the ...transportation system operated. The congested and unorganized planning process have led the city to a complete mess and disorders, for all categories of its inhabitants. This study analysis the components of the transportation system, and identifies the greatest issues and problems the inhabitants suffer from, by locating the driving forces and the causes of these issues, and generally asses the quality of the system itself. Therefore, a holistic approach is proposed to improve the transportation system, and suggests some key plans to shift the city to a higher level of development. By locating the strength points, and detect the benefits of these strength points and exploit them. By evaluating the road network and create a new system that mitigates the negative environmental impacts (emissions, noise…) and reduce the crowded gathering of inhabitants, which caused a severe stress in their daily life. Overall, an attempt of implementing a new transportation system to contribute in the development process, and opens the possibility to develop other systems of the city in a sustainable framework..

Teljes absztrakt mutatása
36
12
Talajfizikai jellemzőkből számított megbízhatósági index meghatározása geometriai valószínűségi modell alapján

Absztrakt. A geotechnikában a globális biztonsági tényezőt négy parciális biztonsági tényező szorzataként definiálhatjuk, melynek egyik tagja a talajfizikai jellemzőkből számított biztonsági tényező. Jelen cikkben bevezetjük a talajfizikai jellemzőkből számított megbízhatósági index fogalmát, bemutatjuk a geometriai ...valószínűségi modellen alapuló értelmezését és elméleti meghatározásának módját síkalapok esetére, majd értékét tényleges geotechnikai környezetben meg is határozzuk.

Teljes absztrakt mutatása
25
16
Hárompontos hajlító-nyíró vizsgálatnak alávetett próbatestek Euler-Bernoulli- és szilárdtest modelljeinek összevetése

Absztrakt. Kéziszámítások céljára a mérnöki gyakorlatban, egyszerűsége és pontossága miatt az Euler-Bernoulli gerenda modell terjedt el. Jelen tanulmányban egy vasalás nélküli és egy FRP betétekkel erősített repedésmentes beton gerenda Euler-Bernoulli, valamint térbeli szilárdtest modellje alapján számított állapotjel...lemzőket hasonlítom össze.

Teljes absztrakt mutatása
22
10
Mindkét végén befogott gerenda tehetetlenségi főirány körüli hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciájának vizsgálata egyszabadságfokú modell és végeselemes számítás alapján

Absztrakt. Jelen cikkben mindkét végén befogott, téglalap keresztmetszetű gerendák hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciák számítási módszereivel foglalkoztunk. Az említett sajátfrekvenciákat a gerenda egyszabadságfokú modelljén analitikusan, valamint a térbeli szilárdtest-, és a térbeli rúd modellek esetében v...geselemes modális rezgésvizsgálattal határoztuk meg. Bemutattuk az analitikus modell jellemzőinek kiszámításának módját, majd egy konkrét példa esetében kiszámítottuk a sajátfrekvenciát. Ismertettük a modális jellemzők fogalmát, a továbbiakban az előbbi gerenda szilárdtest-, és rúd modellje alapján meghatároztuk a sajátfrekvenciáját. A bemutatott módszerekkel további 11 esetben számítottuk ki, és vetettük össze a különböző módon felvett modellekhez tartozó megoldásokat.

Teljes absztrakt mutatása
28
8

Creativity and Innovation to Improve Processes in a Textile Industry

In this scientific work, the My Creative Idea (MIC) program was created and developed in the Coteminas S.A. textile industry, distributed among the organization's units in the country with emphasis on the São Gonçalo do Amarante unit in the state of Rio Grande do Norte. The aim was to critically analyze the improvements of industrial-scale pr...ocesses resulting from the creativity and innovation intrinsically incorporated and experienced daily in the program. Thus, the general objective of the work was to evaluate the improvements in the productive processes coming from an innovation program in a textile industry, considering as specific propositions with respect to calculating the gains with reduction of losses, cost of implementation of ideas and measure financial returns and evaluate employee satisfaction according to the program. Moreover, there was free access in the company to be able to collect valuable information that could formalize a robust database for later structuring of the document, as well as the application of action research in the form of questionnaires. Therefore, the results verified clarified and emphasized the program's aggregating character to the organization in a general way under aspects that approach the financial spheres, the quality, and the satisfaction and motivation of the employees involved in this whole scenario. I suggest continuing to work on a continuous improvement methodology to further enhance My Creative Idea over the years, as well as insert this method of work to units that have not incorporated this program into their business strategies.

Teljes absztrakt mutatása
27
11
Innovation in Nonbusiness Organizations from a Conceptual Point of View

The definitions of innovation have been transformed a lot over time since Schumpeter introduced his concept. Even recently one of the most prestigious innovation management references, the Oslo Manual have changed its concept. One rarely discussed aspect of the concept of innovation is that most of the definitions are referring to the business ...sector; only a few of them are referring to any kinds of organizations, including non-profit and governmental organizations. Any kind of organization must innovate sooner or later; therefore they have to learn how to manage innovation effectively and efficiently. That is why the broad type of definitions is recommended, involving not only for-profit organizations but non-profit and governmental organizations as well.

Teljes absztrakt mutatása
28
16
Az összes folyóiratszám megtekintése