Évf. 5 szám 4 (2019)
Empirikus és értekező tanulmányok

A SZABADIDŐS SPORT KERESLETI ÉS KÍNÁLATI ELEMEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN

Megjelent december 30, 2019
Dr. Lenténé Puskás Andrea
Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. Hidvégi Péter
Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. Pucsok József Márton
Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. Dobay Beáta
Selye János Egyetem, Szlovákia
Molnár Anikó
Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. Bíró Melinda
Debreceni Egyetem, Magyarország
PDF

APA

Lenténé Puskás , A., Hidvégi , P. ., Pucsok , J. M. ., Dobay, B. ., Molnár, A., & Bíró, M. (2019). A SZABADIDŐS SPORT KERESLETI ÉS KÍNÁLATI ELEMEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ EGÉSZSÉGTURIZMUSÁBAN. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 5(4), 45–54. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7714

Napjainkban a szabadidős és rekreációs trendek ez egészségtudatos fogyasztók markáns megjelenését igazolják, akik körében a különböző szabadidős sport, fitnesz szolgáltatások iránti igény az üdülésük alatt is megfogalmazódik, melyhez a szállodák kínálata is alkalmazkodik. Kutatásunk az Észak-alföldi régió szállodáinak (n=39) szabadidős sportkínálatának vizsgálatára és a szállodába érkező vendégek (n=141) szabadidős sport és fitnesz kínálat iránti keresletének alakulására irányult. Kutatásunk eredménye azt igazolta, hogy a szálláshely választásban a vendégek 23,4%-át befolyásolja a szálloda kínálatában megjelenő rekreációs lehetőségek és 19,1%-át pedig a sportolási lehetőségek megléte. A megkérdezettek 62,4%-nak fontos, hogy az üdülés ideje alatt is legyen lehetőségük szabadidős tevékenységre, és ezt 70,2%-uk igénybe is veszi az üdülés alatt. Népszerűnek bizonyultak a zenés-táncos mozgásformák, természetben űzhető sportok (kerékpár, túra) és a fitnesztermi kínálati elemek. A nők és férfiak preferenciarendszere eltért, szignifikáns eltérést tudtunk kimutatni: amíg a nők inkább a jógát, a kondicionáló termi futópadot, addig a férfiak a szabadsúlyok használatát részesítették inkább előnyben.