Információk

A Különleges Bánásmód a Debreceni Egyetem által kiadott, negyedévenként megjelenő interdiszciplináris nyílt hozzáférésű (Open Access) folyóirat. A lap 2014-ben alapult, alapító főszerkesztője Mező Ferenc (Ph.D.), a lap szerkesztője Mező Katalin (Ph.D.). A folyóirat a különleges bánásmódot igénylő személyekkel kapcsolatban közöl kutatási beszámolókat, módszertani tanulmányokat, tematikus összefoglalókat, recenziókat valamint aktuális híreket. A különleges bánásmódot igénylők körébe tartoznak (egymást nem kizáró módon): a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a tehetséges gyermekek, illetve gyermekkorukban e kategóriákba sorolható felnőttek.  Interdiszciplináris jellegénél fogva a lap közzéteszi a különleges bánásmódot igénylőket általában érintő, vagy csak egy-egy speciális csoportjukra fókuszáló írásokat is, amelyek például:

  • a pedagógia,
  • a gyógypedagógia,
  • a pszichológia,
  • az orvostudomány,
  • a gazdaságtudomány,
  • a jogtudomány,
  • a szociológia,
  • közigazgatás,
  • a politológia,
  • vagy egyéb területek felől reflektálnak a témára.

A folyóirat  besorolása a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága által: A kategória

A folyóiratnak évente négy száma jelenik meg. A tanulmányok nyilvános és anonim lektorálási folyamatot követően kerülnek közzétételre.

A Különleges Bánásmód nyílt hozzáférésű (OA) folyóirat.

A Különleges Bánásmódban minden tanulmány DOI (Digital Object Identifier) számmal rendelkezik. A lap részt vesz a Scopus Contect Selection folyamatban.

Minden cikkünk és kiadásunk a következő tárházban érhető el: Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma. 

A folyóiratban használt nyelvek: magyar és angol.

Open Access (Nyílt Hozzáférés) státusz: Arany
Repozitórium: DOAJ, CROOSREF, ROAD, MATARKA, EPA, MTA REAL Repozitórium
Doi: van
MATARKA: igen