Publikációs etikai szabályzat

Különleges bánásmód: egy elektronikus szakértői véleményezésű nemzetközi folyóirat, amely a legmagasabb szintű publikációs etika betartása mellett kötelezi el magát. Annak érdekében, hogy olvasóink számára a lehető legjobb minőségű folyóiratot nyújtsuk, kijelentjük, hogy elkötelezettek vagyunk a jelen publikációs etikai és szabálysértési nyilatkozatban ismertetett elvek mellett. Minden, az ezen előírásoknak nem megfelelő cikket eltávolítunk a kiadványból, ha bármikor, még a publikálást követően is, rendellenességet fedezünk fel. A folyóirat ellenőrzi a plágiumot és a kutatás elkészítését (kutatási adatok bemutatását); a hamisítást (a meglévő kutatási adatok, táblázatok vagy képek manipulálását) és emberek vagy állatok nem megfelelő felhasználását a kutatásban. A magatartási kódexnek megfelelően a folyóirat jelentést tesz minden plágium gyanús esetről vagy a kiadvány másodpéldányáról. A folyóirat fenntartja a jogot, hogy a beküldött dolgozatokat bármikor átvilágítsa a plágium felderítő szoftverrel (iThenticate Plagiarism Software-CrossCheck). A beadványokat összehasonlítjuk több adatbázissal.

Csak az első (benyújtó) szerző beadványait fogadjuk el. A benyújtó szerző felelősséget vállal a cikkért a benyújtás és a szakértői értékelés során. A benyújtó szerző a mezo.katalin@ped.unideb.hu címen fordulhat támogatásért. A szerzőknek biztosítaniuk kell, hogy eredeti műveket írtak. Ezenkívül biztosítaniuk kell, hogy a kézirat máshol ne jelent meg. A más szerzők, közreműködők vagy források által írt műveket vagy szövegrészeket megfelelően jóvá kell hagyni és hivatkozni kell. A cikk benyújtása előtt a szerzők felelősek a nyelv szerkesztéséért is. Azok a szerzők, akik műveiket eredeti cikkként a folyóiratba terjesztik közzététel céljából, megerősítik, hogy a beküldött művek szerzőik közreműködését képviselik, és azokat egyértelműen nem hivatkozva másolták vagy plagizálták más művekből. A többi szerző, közreműködő vagy forrás (ideértve az online webhelyeket is) által írt műveket vagy szövegrészeket megfelelően jóvá kell hagyni és hivatkozni kell. Minden szerzőnek közzé kell tennie pénzügyi vagy bármilyen egyéb érdekellentétet, amely befolyásolhatja kéziratuk eredményét vagy értelmezését (a projekt pénzügyi támogatását nyilvánosságra kell hozni). Ha egy szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel saját publikált művében, akkor a szerző köteles haladéktalanul értesíteni a folyóirat szerkesztőjét és együttműködni a szerkesztővel a papír visszavonása vagy kijavítása érdekében. A cikk benyújtása előtt a szerző elfogadja a licencszerződést. Minden cikket az online benyújtási eljárással kell benyújtani. Ha egy cikket egyszerre több kiadványhoz is elküldenek, az megsérti a publikáció etikáját.

A szerkesztők törekedni fognak a szerző, valamint a szerkesztőségi és a bíráló személyzet közötti esetleges összeférhetetlenség megelőzésére. A szerkesztők gondoskodnak arról is, hogy a benyújtott kéziratokkal kapcsolatos minden információt bizalmasan kezeljenek a közzététel előtt. A főszerkesztő koordinálja a szerkesztők munkáját.

A bírálók a kéziratokat tartalom alapján értékelik, tekintet nélkül a szerzők etnikai származására, nemére, szexuális irányultságára, állampolgárságára, vallási meggyőződésére vagy politikai filozófiájára. Biztosítaniuk kell, hogy a benyújtott kéziratokkal kapcsolatos minden információt bizalmasan kezeljenek, és jelentést kell tenniük a főszerkesztőnek, ha tudomásuk van a szerzői jogainak megsértéséről és / vagy plágiumról. Objektíven kell értékelniük a beküldött műveket, valamint az áttekintő űrlapon egyértelműen ismertetniük kell a munkákkal kapcsolatos véleményüket. A recenzensnek, aki képtelennek érzi magát a kéziratban közölt kutatás áttekintésére, vagy tudja, hogy azonnali felülvizsgálata lehetetlen, értesítenie kell a főszerkesztőt, és fel kell mentenie magát a felülvizsgálati folyamat alól.