Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl .doc vagy docx fájlformátumú.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • Minden ábra és táblázat saját azonosítószámmal rendelkezik (pl. 1. ábra, 2. ábra, 1. táblázat stb.). Ezeket a számokat használjuk az ábrák/táblázatok címében és a szövegben. Az ábrák kezdőszámok száma 1. A táblázatok kezdő száma 1.
 • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat.
 • Ahol rendelkezésre álltak, megadtuk a referenciák Doi-számát, és ehhez csatoltuk a szükséges linket.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • Plágium és egyéb jogsértés lehetséges eseteiben minden felelősség a szerző(ke)t terheli.

Szerzői útmutatók

Csak eredeti, máshol nem közölt tanulmányokat jelentetünk meg (kivéve: felhívások rovat). Esetleges plágium vagy egyéb jogsértés esetében minden felelősség a Szerző(ke)t terheli.

A benyújtott fájl .doc vagy docx fájlformátumú legyen. Javasolt terjedelem...
...empirikus és elméleti tanulmányok esetében: 20.000-60.000 karakter
...módszertani tanulmányok esetében: 20.000-60.000 karakter
...műhely bemutatások esetében: 5.000-60.000 karakter
...recenziók esetében: 5.000-20.000 karakter
...rendezvénybeszámolók esetében: 5.000-20.000 karakter
...felhívások esetében: 5.000-10.000 karakter

Szövegformázás:
- sorköz: szimpla
- betűméret: 12 pontos
- betűtípus: Times New Roman
- titles: kövér betűk
- kiemelések: dőlt betűkkel (aláhúzás: tilos)
- lábjegyzet, végjegyzet használata: tilos
- ábra és táblázat használat: minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére. Minden ábra és táblázat saját azonosítószámmal rendelkezik (pl. 1. ábra, 2. ábra, 1. táblázat stb.). Ezeket a számokat használjuk az ábrák/táblázatok címében és a szövegben. Az ábrák kezdőszámok száma 1. A táblázatok kezdő száma 1.
- hivatkozások a szövegben: adjuk meg a szerzők vezetéknevét és a kiadás évszámát (pl. Szabó, 2020 vagy Szabó, Kovács és Tóth, 2020, háromnál több szerző esetén: Szabó és tsai, 2020). Idézet, tábla vagy ábra esetében az oldalszámot is adjuk meg (pl. Szabó, 2020, 23. o.).
- hivatkozások az irodalomjegyzékben: vezetéknév szerinti ABC-sorrendben APA formátumban (lásd: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples). Ahol lehetséges, ott adjunk meg URL-es hivatkozásokat és a letöltés dátumát (pl.: Letöltés: 2020.01.01. URL: www.kpluszf.com). Ahol rendelkezésre állnak, adjunk meg a hivatkozások Doi-számát, és ehhez csatoljuk a szükséges linket.

Doi szám kereső oldal: https://www.crossref.org/guestquery/

Adatvédelmi nyilatkozat

Az e webhelyen megadott neveket és e-mail címeket kizárólag a folyóirat meghatározott céljaira használjuk fel, és semmilyen más célra vagy más fél számára nem lesznek elérhetők. A Különleges Bánásmód (Special Treatment) által kapott személyes adatokat csak a kézirat feldolgozására és közzétételére használják:

 • adminisztrációhoz;
 • lehetővé teszi a hozzáférést a weboldal szolgáltatásaihoz és azok használatához;
 • a kézirat feldolgozásához;
 • a kézirat közzétételéhez;
 • a kéziratáról szóló közlemény kiküldéséhez a Szerző számára.