Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Cikkek

Florisztikai adatok a Harangod és a Dél-Cserehát löszvidékéről

Megjelent január 1, 2014
PDF

APA

Molnár, C. (2014). Florisztikai adatok a Harangod és a Dél-Cserehát löszvidékéről. Kitaibelia, 19(1), 105–113. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8984

Jelen dolgozat a Harangodban 2009-ben, valamint a Dél-Cserehátban 2012-ben és 2013-ban gyűjtött florisztikai adatokat tartalmazza, melyek 66, illetve 48 taxonra vonatkoznak. A vizsgálat elsősorban a potenciális erdőssztyepp-területekre terjedt ki, az ehhez köthető flóra nyomait keresi (pl. Artemisia pontica, Corydalis cava, Galium odoratum, Lilium martagon, Melica altissima, Thalictrum minus, Viola elatior). Emellett néhány esetben a csatlakozó üdébb területek fajai (pl. Gratiola officinalis, Senecio sarracenicus) és idegenhonos növények (pl. Gypsophila perfoliata, Panicum capillare, Typha laxmannii) adatai is közlésre kerülnek.