Évf. 28 szám 1 (2023)

Eredeti közlemények

Új montán mohafaj a Mátrából: Hymenoloma crispulum

Megjelent február 7, 2023
Szerzők
Németh Csaba
ELKH Ökológiai Kutatóközpont
, Erzberger Peter
Megtekintés
Kulcsszavak
alpin-boreális mohafaj Kékes (Sötét-lápa) kőtenger
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Németh, C., & Erzberger, P. (2023). Új montán mohafaj a Mátrából: Hymenoloma crispulum. Kitaibelia, 28(1), 11–18. https://doi.org/10.17542/kit.28.026
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A szerzők a Magas-Mátra mohaflorisztikai kutatása során a Magyarország területéről eddig még nem ismert, alapvetően magashegységi elterjedésű, montán-boreális karakterű Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra (syn.: Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde) előfordulását mutatták ki a Kékes északi lejtőjének hűvös mikroklimatikus adottságú, Sötét-lápa nevű andezit kőtengeréről. A Ma­gas-Mátra montán jellege közismert, az újonnan felfedezett faj jól illeszkedik a terület hegyvidéki ka­rakterét hangsúlyozó edényes- és kriptogám flórába. A H. crispulum mátrai populációja igen kicsi és sérülékeny, vörös listás besorolására a kipusztulással veszélyeztetett (CR) kategóriát javasoljuk.