KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Adózás, megtakarítás, hatékonyság I.: Szemelvények Erdős Tibor: “Gazdaságpolitika és növekedési potenciál” című, kiadás előtt álló könyvéből, Akadémiai Kiadó, Budapest
Megjelent június 19, 2006
23-46

Jelen cikk a gazdaságpolitika megtakarításokra gyakorolt hatásával foglalkozik zárt gazdaságot feltételezve. Az adópolitika magán megtakarításokra gyakorolt hatásánál arra a következtetésre jutunk, hogy a
méltányossági elv gyakran ütközik a megtakarításokat ösztönző politikai szándékkal. Részletesen elemezzük a... vállalatok megtakarításaival kapcsolatban a nyereségadó és az amortizációs szabályok beruházásokat befolyásoló szerepét. Az államháztartás megtakarításánál számba vesszük a mérési problémákat, és hogy az államháztartás megtakarításainak változása milyen esetekben lenne képes makroszinten befolyásolni a megtakarítások arányát, és ezzel elősegíteni a gazdasági növekedést.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E 21, E 22, E 62, H24, H25

Teljes absztrakt mutatása
53
296
Két fogyasztási/megtakarítási modell bemutatása
Megjelent június 16, 2008
175-184

A fogyasztási, illetve megtakarítási magatartás két legnagyobb hatású modellje Friedman permanensjövedelem-hipotézise és Modigliani életciklus-hipotézise. A tanulmány áttekintést ad a két elmélet kialakulásának körülményeiről, tartalmáról és következtetéseiről. Ahhoz, hogy még teljesebb képet kapjunk a vizsgálat ...alapjául szolgáló modellekről, megemlítünk néhány vitát, melyek hozzájárultak az elméletek nem egyértelmű pontjának tisztázásához. Sorra veszünk továbbá olyan lehetőségeket a hipotézisek kiegészítésére, amelyeknek célja a leegyszerűsített, elvont, elméleti síkon jól működő teóriák valóságnak megfelelőbbé tétele.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E21

Teljes absztrakt mutatása
69
409
Adózás, megtakarítás, hatékonyság II.
Megjelent november 20, 2006
5-25

Folytatva a korábbi cikkben megkezdett elemzéseket, az adózás és a hatékonyság kérdéseit vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a differenciált forgalmi adók több szempontból is hatékonyság csökkentőek. Egyrészt megváltoztatják a termékösszetételt, ami így már a lakossági szükségleteknek az optimálisnál a...lacsonyabb szintű kielégítését valószínűsíti, és másrészt termékösszetételen keresztül torzítják a forrásallokációt is, ami a hagyományos hatékonysági értelmezés szerint, alacsonyabb tőkehatékonysághoz is vezet. Hasonló torzításokat okoz, hogy az imputed income nem adózik. Hatékonyság romboló hatása ellenére a szelektív adóztatás elkerülése gyakorlatban nem megvalósítható, hiszen a társadalmi költségei meghaladhatnák a hatékonyságbeli nyereséget. Végső következtetés ugyanaz, mint amit a korábbi cikkben megfogalmaztunk, sem a méltányosság, sem a hatékonyság nem lehet egyedüli célja az adórendszernek.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E 62, H21

Teljes absztrakt mutatása
46
48
1 - 3 a 3 tételből