Évf. 5 szám 2 (2006)
Tanulmányok

Adózás, megtakarítás, hatékonyság I.: Szemelvények Erdős Tibor: “Gazdaságpolitika és növekedési potenciál” című, kiadás előtt álló könyvéből, Akadémiai Kiadó, Budapest

Megjelent június 19, 2006
PDF

APA

Erdős, T. (2006). Adózás, megtakarítás, hatékonyság I.: Szemelvények Erdős Tibor: “Gazdaságpolitika és növekedési potenciál” című, kiadás előtt álló könyvéből, Akadémiai Kiadó, Budapest. Competitio, 5(2), 23–46. https://doi.org/10.21845/comp/2006/2/2

Jelen cikk a gazdaságpolitika megtakarításokra gyakorolt hatásával foglalkozik zárt gazdaságot feltételezve. Az adópolitika magán megtakarításokra gyakorolt hatásánál arra a következtetésre jutunk, hogy a
méltányossági elv gyakran ütközik a megtakarításokat ösztönző politikai szándékkal. Részletesen elemezzük a vállalatok megtakarításaival kapcsolatban a nyereségadó és az amortizációs szabályok beruházásokat befolyásoló szerepét. Az államháztartás megtakarításánál számba vesszük a mérési problémákat, és hogy az államháztartás megtakarításainak változása milyen esetekben lenne képes makroszinten befolyásolni a megtakarítások arányát, és ezzel elősegíteni a gazdasági növekedést.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E 21, E 22, E 62, H24, H25

 1. Aschauer, D. (1985): Fiscal Policy and Aggregate Demand. American Economic Review, március.
 2. Auerbach, A. J. – Jorgenson, D. W. (1980): Inflation-Proof Depreciation of Assets. Harward Business Review, szeptember – október.
 3. Barro, R. (1974 ): Are Government Bonds Net Wealth? Journal of Political Ecomomy, december.
 4. Blanchard, O. (1985): Debt, Deficits and Finite Horizons. Journal of Political Economy, április.
 5. Bradford, D. (1980): The Case for a Personal Consumption Tax. In: Pechman, J. (ed.): What Should Be Taxed: Income or Consumption? Brookings Institution, Washington D.C.
 6. Case, K. E. – Fair, R. C. (1996 ): Principles of Economics. Prentice-Hall International, Inc.
 7. Dornbusch, R. – Fischer, S. (1994 ): Macroeconomics. McGraw-Hill International Editions.
 8. Erdős Péter (1976 ): Bér, profit, adóztatás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 9. Fisher, I – Fisher, H. (1942 ): Constructive Income Taxation: A Proposal for Reform. Harper, New York.
 10. Friedman, M. (1957): A Theory of Consumption Function. Princeton University Press, Princeton, N.J.
 11. Goode, D. (1980): The Superiority of the Income Tax. In: Pechman, J. (ed.): What Should be Taxed: Income or Consumption? Brookings Institution, Washington, D.C.
 12. Gravelle, J. (1994 ): The Economic Effects of Taxing Capital Income. MIT Press, Cambridge, London.
 13. Heller F. (2001): A közgazdasági elmélet története. Aula Könyvkiadó, Budapest.
 14. Jorgenson D. W. – Kun-Young Yun (2001): Tax Reform, the Cost of Capital and U.S. Economic Growth. MIT Press.
 15. Kaldor, N. (1955): An Expenditure Tax. G. Allen, London.
 16. Kaldor, N. (1960): Essays on Economic Stability and Growth. Duckworth, London.
 17. Kaldor, N. (1978): Further Essays on Economic Theory. Duckworth, London.
 18. Keynes, J. M. (1965): A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 19. Kohn, M. (2003): Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris Kiadó, Budapest.
 20. Ladd, H. F. (1973 ): The Role of the Property Tax: A reassessment. In: Musgrave, R. A. (ed.): Broad Based Taxes, New and Old. Committee for Economic Development, Johns Hopkins, Baltimore.
 21. Mankiw, N. G. (1999 ): Makroökonómia. Osiris Kiadó, Budapest.
 22. Mintz, J. (1995): The Corporation Tax. A Survey. Fiscal Studies, 16/4. sz.
 23. Modigliani, F. (1986 ): Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations. American Economic Review, június.
 24. Musgrave, R. A. – Musgrave, P. B. (1987 ): Public Finance in Theory and Practice. International Edition, McGraw-Hill Book Co, New York.
 25. Robertson, J. – Hulten, C. (1982 ): Corporate Tax Policy and Economic Growth: An Analysis of the 1981 and 1982 Revenue Acts. In: Sawhill, I. W. – Palmer, J. I. (eds.): The Reagen Experiment. The Urban Institute, Washington, D. C.
 26. Stiglitz, J. E. (1976 ): The Corporation Income Tax. Journal of Political Economics, április–május.
 27. Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, Budapest.