Évf. 4 szám 2 (2005)
Kutatás közben

A többszintű kormányzás kifejlődése a regionális politikában - tanulságok az Észak-alföldi régióból

Megjelent december 12, 2005
Zsuzsanna Trón
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Trón, Z. (2005). A többszintű kormányzás kifejlődése a regionális politikában - tanulságok az Észak-alföldi régióból. Competitio, 4(2), 161–180. https://doi.org/10.21845/comp/2005/2/11

A tanulmány a magyar regionális politika terén kialakult partnerséget és kapcsolati hálót elemzi az Északalföldi régió példáján. Megvizsgálja, hogy a kapcsolatok alakulását mennyire kényszerítette ki az európai uniós rendszerekhez való alkalmazkodás nyomása. A hálózatépítés a legtöbb szervezetben bevált alkalmazkodási stratégia. Az esettanulmányként választott régióban a szervezetek kapcsolathálója nem egyenletes: egyes szereplők centrális helyzete mellett másoknak csak kevéssé sikerült beágyazódni a kapcsolatok hálózatába. A regionális politika köz-, magán- és civil szereplői kapcsolathálójának vizsgálata során a kutatás feltárta ezek párhuzamosan folyó együttműködési és versengési formáit. A szerző legfőbb következtetése, hogy az EU-integráció által kiváltott alkalmazkodási folyamatok regionális szint alatt intézményi konfliktusokat szülnek, míg országos szinten segítették a kapcsolatok fejlődését.

 1. ADAPT (2003): ADAPT 5th Framework Programme. http://www.lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/research /adaptlntro.htm. Letöltés időpontja: 2005. augusztus 10.
 2. Balcsók István (2004): Történelmi, természeti, gazdasági-társadalmi környezet és adottságok. In:
 3. Csiszér Z. (főszerk.): Észak-alföldi régió. (Magyarország régiói, 6.) Csiszér Bt., Debrecen, 81-146.
 4. Baranyi Béla - Balcsók István - Dancs László (2002): A polgármesterek térségi kötődéstípusainak vizsgálata az Észak-alföldi régióban. Területi Statisztika, 42. sz. 253-270.
 5. Borgatti, S.P., Everett, M.G. és Freeman, L.C. (2002): Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Analytic Technologies, Harvard, MA.
 6. Börzei, Tanja (2001): Europeanization and Domestic Institutional Change: Toward Cooperative Regionalism. In: Green, C. - Caporaso, J. - Risse, T. (szerk.): Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change. Cornell University Press, Ithaca - London, 137-158.
 7. Futó Péter - Pálné Kovács Ilona - Fleischer Tamás - Dombi Péter (2002): The Evolution of Multi-level Governance in Regional and Environmental Policies in Hungary, http: //www.vki.hu/~tfleisch/pdf/pdf03/adapt-hu-final.pdf. Letöltés időpontja: 2005. január 12.
 8. Getimis, Panayiotis (2003): EU Enlargement and Multi-Level Governance in European Regional and Environmental Policies: Patterns of Learning, Adaptation and Europeanization among Cohesion
 9. Countries (Greece, Ireland and Portugal) and Lessons for New Members (Hungary and Poland). http://www. lse.ac.uk/collections/hellenicObservatory/pdf/ ADAPT.EXECUTIVE_FINAL_REP0RT.pdf Letöltés időpontja: 2005. augusztus 10.
 10. Helyzetfeltárás (2003): Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív programja. Helyzetelemzés. http://earfu.axelero.net/Regios_doksik/Helyzetfeltaras/EA_helyzetfeltaras_szoveg/EA_helyzetfeltaras.doc
 11. Horváth Gyula (2003): Regionális támogatások az Európai Unióban. Osiris kiadó, Budapest.
 12. Kende Tamás - Szűcs Tamás (szerk.) (2003): Európai közjog és politika. Osiris kiadó, Budapest.
 13. Marks, Gery - Hooghe, Liesbet (2004): Contrasting Visions of Multi-level Governance. In: Bache, Ian - Flinders, Matthiew: Multi-level Governance. Oxford University Press, Oxford, 15-30.
 14. Pálné Kovács Ilona (1999): Regionális politika és közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs.
 15. Pálné Kovács Ilona (2005): Europeanization and Two Phases of Regionalism in Hungary. Előadás a Regional Studies Association Regional Growth Agendas című konferenciáján. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/aalborg05/kovacs.pdf. Letöltés időpontja: 2005. augusztus 10.
 16. Sutcliffe, John B. (2000): The 1999 Reform of the Structural Fund Regulations: Multi-Level Governance or Renationalization? Journal of European Public Policy, 7. évf. 2. sz. 290-309.
 17. Süli-Zakar István (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.